A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 23

Luki 17:1-19
1. Tada je rekao učenicima: “Nije moguće da ne dođu sablazni, ali jao onomu po kome dolaze!
2. Bolje bi mu bilo da mu se mlinski kamen objesi oko vrata i da se baci u more, nego da sablazni jednog od ovih malenih.
3. Čuvajte se! Ako tvoj brat pogriješi protiv tebe, ukori ga pa ako se pokaje, oprosti mu.
4. I ako sedam puta na dan pogriješi protiv tebe i sedam ti se puta obrati govoreći: ‘Kajem se!’ oprosti mu.”
5. A apostoli su rekli Gospodinu: “Povećaj nam vjeru!”
6. A Gospodin im je rekao: “Ako imate vjeru kao zrno gorušice, rekli biste ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I poslušao bi vas.
7. A tko će od vas koji ima slugu, koji ore ili hrani stoku kad se vrati iz polja reći: ‘Dođi i sjedni za stol!’
8. Neće li mu radije reći: ‘Pripremi mi što ću večerati, a ti se pripaši i poslužuj me dok jedem i pijem, a poslije ćeš ti jesti i piti!’
9. Duguje li zahvalnost tom sluzi jer je izvršio što mu je zapovjeđeno? Mislim da ne.
10. Tako i vi, kad izvršite sve ono što vam je zapovjeđeno, recite: ‘Beskorisne smo sluge; učinili smo ono što smo bili dužni učiniti.’ “
11. I dogodilo se, dok je on išao u Jeruzalem, da je prolazio granicom Samarije i Galileje.
12. I kad je ulazio u neko selo susrelo ga je deset gubavih ljudi koji su se zaustavili podalje.
13. Zatim su oni podigli svoj glas i rekli: “Isuse, Gospodaru, smiluj nam se!”
14. I kad ih je opazio, rekao im je: “Idite, pokažite se svećenicima!” I dogodilo se, dok su oni išli, da su se očistili.
15. A jedan od njih, kad je vidio da je ozdravio, vratio se natrag i slavio Boga u sav glas,
16. te je pao na svoje lice do njegovih nogu, dajući mu hvalu, a bio je Samarijanac.
17. A Isus je odgovorio rekavši: “Nisu li se očistila desetorica? A gdje su ona devetorica?
18. Ni jedan se nije našao koji bi se vratio da bi dao slavu Bogu, osim ovoga stranca!”
19. I rekao mu je: “Ustani, idi, vjera te tvoja ozdravila!”