A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 12

Luki 11:1-28
1. I dogodilo se da je molio na nekom mjestu. Kad je prestao, rekao mu je jedan od njegovih učenika: “Gospodine, nauči nas moliti, kao što je i Ivan naučio svoje učenike!”
2. A on im je rekao: “Kad molite, govorite: Oče naš koji jesi u nebu, sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja, kako u nebu, tako i na zemlji.
3. Kruh naš svagdašnji daj nam svaki dan!
4. I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome tko nam duguje. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla.”
5. Tada im je rekao: “Tko od vas ima prijatelja te ode k njemu u ponoć i kaže mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha,
6. jer je k meni s puta došao moj prijatelj, a nemam što staviti pred njega!’
7. A onaj koji je bio unutra odgovorio mu je rekavši: ‘Ne uznemiravaj me, vrata su već zatvorena, a moja su dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati i dati ti!’
8. Kažem vam, ako i ne ustane dati mu zato što mu je prijatelj, ipak će ustati zbog njegova dosađivanja i dati mu koliko treba.
9. I ja vama kažem: molite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se!
10. Jer svaki koji moli, prima; i koji traži, nalazi, i onome koji kuca, otvorit će se.
11. A ako nekoga od vas, koji je otac, sin zamoli kruha, hoće li mu dati kamen? Ili ako zamoli ribu, hoće li mu umjesto ribe dati zmiju?
12. Ili ako zamoli jaje, hoće li mu dati škorpiona?
13. Ako dakle vi, koji ste zli, znate davati dobre darove djeci svojoj, koliko li će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole?”
14. Onda je istjerao đavla, a taj je bio nijem. I dogodilo se, kad je đavao izašao, da je nijemi progovorio, i narod se divio.
15. Ali su neki od njih rekli: “On po Belzebulu, poglavaru đavola, izgoni đavle.”
16. A drugi su, iskušavajući ga, tražili od njega znak s neba.
17. Ali im je on, znajući njihove namisli, rekao: “Svako kraljevstvo razdijeljeno sâmo protiv sebe, opusti; i kuća razdijeljena protiv kuće, pada.
18. Ako je i Sotona sâm protiv sebe razdijeljen, kako li će opstati njegovo kraljevstvo? Jer vi kažete da ja po Belzebulu izgonim đavle.
19. Ako li ja po Belzebulu izgonim đavle, po kome ih izgone vaši sinovi? Zbog toga će vam oni biti suci.
20. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, bez sumnje je k vama došlo kraljevstvo Božje.
21. Dok jaki, naoružan, čuva svoj dvor, njegova su dobra u miru.
22. Ali kad dođe jači od njega, nadvlada ga, otima mu sve njegovo oružje u koje se pouzdavao i plijen njegov razdijeli.
23. Tko nije sa mnom, protiv mene je; i tko sa mnom ne skuplja, rasipa.
24. Kada nečist duh izađe iz čovjeka, luta po pustim mjestima tražeći spokoj, i kad ga ne nađe kaže: ‘Vratit ću se u kuću svoju odakle sam izašao.’
25. I kad dođe, nađe je pometenu i uređenu.
26. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. I posljednje stanje onoga čovjeka bude gore nego prvo.”
27. I dogodilo se, dok je on to govorio, da je neka žena iz mnoštva podigla svoj glas pa mu rekla: “Blažena utroba koja te je nosila i prsa koja si sisao!”
28. A on je rekao: “Još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je!”