A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 15

Luki 12:32-59
32. Ne boj se, malo stado, jer je dobra volja vašeg Oca dati vam kraljevstvo.
33. Prodajte svoje imanje i dajte kao milodar! Pribavite sebi novčanike što ne stare; neprolazno blago u nebesima, gdje se kradljivac ne približava niti ga moljac kvari!
34. Jer gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše.
35. Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene,
36. a vi nalik ljudima koji čekaju svoga gospodara kad se vraća sa svadbe da mu, čim dođe i pokuca, odmah otvore.
37. Blažene su one sluge koje će gospodar, kad dođe, naći gdje bdiju! Uistinu vam kažem da će se pripasati, a njih posjesti za stol, prići i posluživati ih.
38. Ako li dođe u drugu noćnu stražu, ili dođe u treću noćnu stražu, i tako ih nađe, blažene su te sluge!
39. A ovo znajte, kad bi znao domaćin u koji će čas doći lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću!
40. Zato i vi budite spremni, jer u čas kad ne mislite dolazi Sin čovječji!”
41. Tada ga je Petar upitao: “Gospodine, govoriš li ovu usporedbu samo nama ili i svima?”
42. A Gospodin je odgovorio: “Tko li je dakle onaj vjerni i mudri upravitelj kojega će gospodar postaviti nad svojom služinčadi da im u pravo vrijeme daje obrok?
43. Blažen je onaj sluga koga će njegov gospodar, kad dođe, naći da tako čini!
44. Doista, kažem vam, da će ga postaviti nad svim svojim imanjem.
45. Ali ako taj sluga kaže u srcu svome: ‘Moj gospodar odugovlači svoj dolazak!’ te počne tući sluge i sluškinje i jesti i piti i opijati se.
46. Gospodar toga sluge doći će u dan kad ga ne očekuje i u čas kad ne sluti, i rasjeći će ga nadvoje i dodijeliti mu udio s nevjernicima.
47. A taj sluga, koji je znao volju svoga gospodara, a nije se pripremio niti nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.
48. A onaj koji nije znao, a učinio je što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Jer od svakoga kome je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti; i kome je mnogo povjereno, od njega će se više tražiti.
49. Došao sam baciti oganj na zemlju, i kako bi želio da je već planuo!
50. Ali krštenjem se moram krstiti, i kako sam tjeskoban dok se to ne izvrši!
51. Smatrate li da sam došao podariti mir na zemlji? Kažem vam: Ne, nego radije razdor.
52. Jer će od sada, u jednoj kući petero biti razdijeljeno: troje protiv dvoje, i dvoje protiv troje.
53. Podijelit će se: otac protiv sina, i sin protiv oca, majka protiv kćeri, i kći protiv majke; svekrva protiv snahe svoje i snaha protiv svekrve svoje.”
54. A govorio je i narodu: “Kad vidite oblak kako se diže sa zapada, odmah kažete: ‘Dolazi kiša’, i bude tako.
55. Kad vidite da puše južni vjetar, kažete: ‘Bit će vrućina’, i dogodi se.
56. Licemjeri! Lica neba i zemlje znate prosuditi, kako onda ne znate prosuditi ovo vrijeme?
57. A zašto i sami od sebe ne sudite što je pravo?
58. A kad s protivnikom svojim ideš k poglavaru, uloži napor da ga se oslobodiš dok si još na putu da te ne odvuče pred suca, a sudac da te ne preda izvršitelju, a izvršitelj da te ne baci u tamnicu.
59. Kažem ti, nećeš odande izaći dok ne platiš i posljednji novčić.”