A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 4

Marku 8:22-38
22. Zatim je došao u Betsaidu; i doveli su mu slijepca i zaklinjali ga da ga se dotakne.
23. I uhvatio je slijepca za ruku i odveo ga izvan sela; i kad mu je pljunuo u oči i stavio svoje ruke na njega, upitao ga je vidi li što.
24. A on se zagledao i rekao: “Vidim ljude kao stabla, gdje hodaju!”
25. Nakon toga, ponovo mu je položio svoje ruke na oči i tako učinio da progleda. I bio je ozdravljen te je svakog jasno vidio.
26. Tada ga je poslao njegovoj kući govoreći: “Niti ulazi u selo, niti to pričaj nekome u selu!”
27. Zatim su Isus i njegovi učenici otišli u sela Cezareje Filipove; a putem je upitao svoje učenike govoreći im: “Što kažu ljudi, tko sam ja?”
28. A oni su odgovorili: “Ivan Krstitelj; ali neki kažu, Ilija; a drugi da si jedan od proroka.”
29. A on ih je upitao: “Ali što vi kažete, tko sam ja?” A Petar je odgovorio rekavši mu: “Ti si Krist!”
30. I upozorio ih je da nikome ne govore o njemu.
31. Tada ih je počeo učiti da Sin čovječji mora mnogo pretrpjeti, i biti odbačen od starješina i glavara svećeničkih i pismoznanaca, i biti ubijen te nakon tri dana uskrsnuti.
32. I otvoreno je govorio tu riječ. A Petar ga je povukao ustranu i počeo ga koriti.
33. Ali kad se okrenuo i pogledao svoje učenike, ukorio je Petra, govoreći: “Idi od mene, Sotono, jer ti niti ne naslućuješ što je Božje, nego što je ljudsko!”
34. I kad je dozvao narod i svoje učenike, rekao im je: “Tko hoće ići za mnom, neka se odrekne samoga sebe, te uzme svoj križ i slijedi me!
35. Jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga; ali tko izgubi svoj život radi mene i evanđelja, taj će ga spasiti.
36. Jer što koristi čovjeku, ako i zadobije sav svijet, a izgubi svoju dušu?
37. Ili, što će čovjek dati u zamjenu za svoju dušu?
38. Tko se dakle postidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešnom naraštaju, i Sin će se čovječji njega postidjeti kad dođe u slavi svoga Oca sa svetim anđelima.”