A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 3

Marku 8:1-21
1. U one dane, kad je mnoštvo bilo vrlo veliko i nisu imali što jesti, Isus je dozvao svoje učenike pa im rekao:
2. “Sažalio sam se na mnoštvo jer su već tri dana sa mnom, a nemaju što jesti,
3. a ako ih raspustim gladne njihovim kućama, klonut će na putu, jer su neki od njih došli izdaleka.”
4. A njegovi su mu učenici odgovorili: “Otkuda bi tko mogao ove nasititi kruhom ovdje u pustinji?”
5. I upitao ih je: “Koliko kruhova imate?” A oni su odgovorili: “Sedam.”
6. Tada je zapovjedio ljudima da posjedaju po zemlji, i uzeo sedam kruhova, zahvalio i prelomio ih, te dao svojim učenicima da stave pred njih; i oni su ih stavili pred ljude.
7. A imali su nekoliko ribica, pa ih je blagoslovio i zapovjedio da i njih stave pred ljude.
8. Tako su jeli i nasitili se, a od preostalih ulomaka podigli su sedam košara.
9. A onih što su jeli bilo je oko četiri tisuće; onda ih je raspustio,
10. te je odmah sa svojim učenicima ušao u lađu i došao u krajeve Dalmanute.
11. Zatim su izašli farizeji i počeli raspravljati s njim; iskušavajući ga, zatražili su od njega znak s neba.
12. A on je duboko uzdahnuo u svome duhu i rekao: “Zašto ovaj naraštaj traži znak? Uistinu vam kažem, neće se dati znak ovom naraštaju.”
13. Onda ih je ostavio, ponovo ušao u lađu i otišao na drugu stranu.
14. A učenici su zaboravili uzeti kruha; nisu imali sa sobom na lađi više od jednog kruha.
15. I upozorio ih je govoreći: “Pazite, čuvajte se kvasca farizejskoga i kvasca Herodovog!”
16. A oni su raspravljali među sobom govoreći: “To je zato što nemamo kruha.”
17. A kad je Isus to saznao, upitao ih je: “Zašto raspravljate što nemate kruha? Zar još ne uviđate i ne razumijete? Zar vam je srce još više otvrdnulo?
18. Imate oči, a ne vidite? Uši imate, a ne čujete? Zar se ne sjećate?
19. Kad sam razlomio pet kruhova na pet tisuća, koliko ste punih košara ulomaka podigli?” Odgovorili su mu: “Dvanaest.”
20. “A kad sam sedam razlomio na četiri tisuće, koliko ste punih košara ulomaka podigli?” A oni su odgovorili: “Sedam.”
21. Nato im je rekao: “Kako ne razumijete?”