A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 1

Marku 7:1-13
1. Zatim su se skupili kod njega farizeji i neki od pismoznanaca koji su došli iz Jeruzalema,
2. i kad su vidjeli neke od njegovih učenika gdje jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku, okrivili su ih.
3. Jer farizeji i svi Židovi ne jedu ništa ako prije ne operu ruke, držeći se predaje starih.
4. I s tržnice ne jedu ako se ne operu. I još je mnogo drugoga što su prihvatili te drže: pranje čaša, i lonaca, mjedenog posuđa i stolova.
5. Tada su ga farizeji i pismoznanci upitali: “Zašto se tvoji učenici ne ponašaju po predaji starih, nego jedu kruh neopranih ruku?”
6. On je odgovorio rekavši im: “Dobro je prorokovao Izaija o vama, licemjeri; kao što je zapisano: ‘Ovaj me narod usnama poštuje, a srce je njihovo daleko od mene.
7. Ali me uzalud štuju poučavajući kao nauke zapovijedi ljudske.’
8. Jer ste ostavili zapovijed Božju, držite predaju ljudsku: pranje lonaca i čaša, i mnogo drugog tomu sličnog činite.”
9. Onda im je rekao: “Lijepo! Odbacujete zapovijed Božju da biste sačuvali vlastitu predaju.
10. Jer je Mojsije govorio: ‘Poštuj oca svoga i majku svoju!’ i: ‘Tko prokune oca ili majku, neka skonča smrću!’
11. Ali vi govorite: ‘Ako čovjek kaže ocu ili majci: Ono što bi ti od mene moglo koristiti, korban je, to jest dar, tada je slobodan.’
12. I ništa mu više ne dopuštate učiniti za svoga oca ili svoju majku,
13. ukidajući Riječ Božju svojom predajom koju ste vi predali. I mnogo tomu sličnog činite.”