Bible in one year


February 17


Matthew 21:1-22
1. ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϨⲰⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲂⲎⲆⲪⲀⲄⲎ ⲈⲠⲦⲞⲞⲨ ⲚⲚϪⲞⲈⲒⲦ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲤⲚⲀⲨ
2. ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲒϮⲘⲈ ⲈⲦⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲈⲨⲈⲰ ⲈⲤⲘⲎⲢ ⲘⲚⲞⲨⲤⲎϬ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲂⲞⲖⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲦⲞⲨ ⲚⲀⲒ.
3. ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲀϪⲒⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲨϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲦⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲀⲨ. ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϤⲚⲀⲦⲚⲞⲞⲨⲤⲈ.
4. ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.
5. ϪⲈ ⲀϪⲒⲤ ⲚⲦϢⲈⲈⲢⲈ ⲚⲤⲒⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲞⲨⲢⲢⲞ ⲚⲎⲨ ⲚⲈ. ⲞⲨⲢⲘⲢⲀϢ ⲠⲈ. ⲈϤⲀⲖⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲈⲰ ⲀⲨⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲤⲎϬ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚϤⲀⲒⲚⲀϨⲂ.
6. ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲚⲦⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
7. ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲦⲈⲰ ⲘⲚ ⲠⲤⲎϬ ⲀⲨⲦⲀⲖⲈ ⲚⲈⲨϨⲞⲒⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲖⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ.
8. ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰϤ. ⲀⲨⲠⲰⲢϢ ⲚⲚⲈⲨϨⲞⲒⲦⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϢⲰⲰⲦ ⲚϨⲈⲚⲔⲖⲀⲆⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϢⲎⲚ ⲈⲨⲠⲰⲢϢ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ.
9. ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲀⲦⲈϤϨⲎ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲈⲨϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲰⲤⲀⲚⲚⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲰⲤⲀⲚⲚⲀ ϨⲚ ⲚⲈⲦϪⲞⲤⲈ.
10. ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲀⲤⲚⲞⲈⲒⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ.
11. ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲚⲦⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ.
12. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲢⲠⲈ ⲀϤⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϢⲰⲠ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲢⲠⲈ. ⲚⲈⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲚⲚⲈⲦϪⲒⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲞⲚ ⲀϤϢⲢϢⲰⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲔⲀⲐⲈⲆⲢⲀ ⲚⲚⲈⲦϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϬⲢⲞⲞⲘⲠⲈ.
13. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϤⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲀⲎⲒ ⲈⲨⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲎⲒ ⲘⲠⲈϢⲖⲎⲖ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲀϤ ⲚⲤⲠⲞⲒⲖⲀⲒⲞⲚ ⲚⲤⲞⲞⲚⲈ.
14. ⲀⲨϮ ⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲂⲖⲖⲈ ⲘⲚ ⲚϬⲀⲖⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲢⲠⲈ ⲀϤⲢⲠⲀϨⲢⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ.
15. ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲚⲈϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲦⲀϤⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲨϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲰⲤⲀⲚⲚⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ. ⲀⲨⲀⲔⲀⲚⲀⲄⲦⲈⲒ.
16. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈⲚⲀⲒ ϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲤⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲞϢϤ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲔⲞⲨⲒ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϪⲒⲈⲔⲒⲂⲈ ⲀⲔⲤⲞϤⲦⲈ ⲚⲞⲨⲤⲘⲞⲨ.
17. ⲀϤⲔⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲤⲀ ⲚⲂⲞⲖ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.
18. ϨⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈϤⲚⲀⲔⲞⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀϤϨⲔⲞ.
19. ⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲨⲂⲰ ⲚⲔⲚⲦⲈ ϨⲒⲦⲈϨⲒⲎ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲤ ⲘⲠⲈϤϨⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ϨⲒⲰⲰⲤ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲈⲚϬⲰⲂⲈ ⲘⲀⲨⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲈ ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲀⲤϢⲞⲞⲨⲈ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲂⲰ ⲚⲔⲚⲦⲈ.
20. ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲀⲤϢⲞⲞⲨⲈ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲂⲰ ⲚⲔⲚⲦⲈ.
21. ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲢ ϨⲎⲦ ⲤⲚⲀⲨ. ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲀⲦⲂⲰ ⲚⲔⲚⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚϪⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲦⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ.
22. ⲀⲨⲰ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϢⲖⲎⲖ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀϪⲒⲦⲞⲨ.