Bible in one year


September 18


1 Corinthians 11:17-34
17. ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲒϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲒⲐⲘⲀⲒⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲠⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲐⲈⲂⲒⲎⲞⲨⲦ.
18. ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ϨⲒ ⲞⲨⲘⲀ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϮⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲪⲰⲢϪ ⲈⲨϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ.
19. ϨⲰϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϨⲈⲢⲈⲤⲒⲤ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ.
20. ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ⲞⲨⲚ ϨⲒ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲞⲚ ⲚⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲞⲨⲞⲘϤ.
21. ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦϨⲞⲔⲈⲢ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦⲐⲀϦⲒ ⲆⲈ.
22. ⲘⲎ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ⲎⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲰ ϢⲀⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲚ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮϢⲒⲠⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀϪⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲀⲐⲘⲀⲒⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲚϮⲚⲀⲐⲘⲀⲒⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ.
23. ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒⲦⲎⲒϤ ⲈⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲠⲒϪⲰⲢϨ ⲈⲚⲀⲨⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ
24. ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲀϤⲪⲀϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲀⲢⲒⲦϤ ⲈⲠϪⲒⲚⲈⲢⲠⲀⲘⲈⲨⲒ.
25. ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲒⲔⲈⲀⲪⲞⲦ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲀⲪⲞⲦ ϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲦⲈ ϦⲈⲚⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲀⲢⲒⲦϤ ⲚⲤⲞⲠ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲤⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲘⲈⲨⲒ.
26. ⲤⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲀⲒⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰ ⲘⲠⲀⲒⲀⲪⲞⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϢⲀⲦⲈϤⲒ.
27. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲀⲪⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲘⲠϢⲀ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ.
28. ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲪⲞⲦ.
29. ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲤⲰ ⲀϤⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲰ ⲈⲨϨⲀⲠ ⲚⲀϤ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲀⲚ
30. ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ϢⲰⲚⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲘⲞⲔϨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ.
31. ⲈⲚⲀⲚⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲀⲨⲚⲀϮ ϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ.
32. ⲈϤϮϨⲀⲠ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲚ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘϨⲒⲦⲈⲚ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ
33. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲞϨⲒ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ.
34. ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦϨⲞⲔⲈⲢ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲎⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲨϨⲀⲠ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲆⲈ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ⲈⲒⲈⲐⲀϢⲞⲨ.