A A A A A
Bíblia en un any
Desembre 7

Osees 5:1-15
1. “Escolteu això, sacerdots, estigueu atents, casa d’Israel! Que la casa reial faci atenció, perquè aquest judici és contra vosaltres: com que heu estat un parany a Mispà, i un filat estès sobre el Tabor,
2. i aquests apòstates s’han enfonsat en la matança, jo mateix seré un flagell per a tots ells.
3. Jo conec Efraïm, i Israel no m’és desconegut. Ara t’has prostituït, oh Efraïm, i s’ha contaminat Israel.
4. Les seves obres no els deixen tornar vers el seu Déu, porten dintre seu l’esperit de fornicació i no volen reconèixer el Senyor.
5. La supèrbia d’Israel testifica contra seu; Israel i Efraïm ensopegaran per la seva culpa, i també Judà ensopegarà amb ells.
6. Amb els seus ramats d’ovelles i vaques aniran a buscar el Senyor, però no el trobaran: ja s’ha allunyat d’ells.
7. Han estat infidels al Senyor i han engendrat fills bastards. Ara, doncs, en la lluna nova els consumirà, a ells i els seus conreus.
8. “Toqueu el corn a Guibà i la trompeta a Ramà! Crideu l’alarma a Betaven! Van darrere teu, Benjamí!
9. Efraïm serà assolat el dia de la re-prensió; entre les tribus d’Israel, faig saber allò que és ben cert:
10. els prínceps de Judà s’han tornat com aquells qui canvien de lloc les fites; abocaré damunt d’ells el meu furor com un aiguat.
11. Efraïm és oprimit, vulnerat el seu dret, perquè ha preferit seguir el seu pro-pi parer.
12. Jo seré com l’arna per a Efraïm, com el corc per a la casa de Judà.
13. Quan Efraïm veié la seva malaltia, i Judà la seva úlcera, llavors Efraïm acudí a Assíria i Judà s’adreçà al rei venjador; però ell no us podrà guarir ni us curarà la nafra.
14. Perquè jo seré com un lleó per a Efraïm, i com un cadell de lleó per a la casa de Judà. Jo mateix atraparé la presa i me n’aniré, me l’enduré, i ningú no la podrà rescatar.
15. Me’n vaig i torno al meu lloc fins que ells reconeguin el seu pecat i busquin el meu rostre: plens d’angoixa, em buscaran.”

Osees 6:1-11
1. ‘Veniu i retornem al Senyor; si ell ha trossejat, també ens gua-rirà; si ell ha ferit, també ens embenarà.
2. Ens tornarà a donar vida en dos dies, i al tercer dia ens aixecarà perquè visquem a la seva presència.
3. Sapiguem prosseguir en el coneixement del Senyor. La seva eixida és tan segura com l’aurora; vindrà a nosaltres com la pluja de tardor, com el ruixat primaveral que rega la terra.’
4. “Què he de fer amb tu, Efraïm? Què he de fer amb tu, Judà? La vostra pietat és com la boira del matí, com la rosada que s’evapora de se-guida.
5. Per això els he trinxat per mitjà dels profetes, els he matat amb les paraules de la meva boca, i la meva sentència vindrà fulminant.
6. El que jo vull és misericòrdia i no sacrificis, coneixement de Déu i no pas holocaustos.
7. Però ells, com al lloc d’Adam, han violat el pacte; allí van prevaricar contra mi.
8. Guilad és una ciutat de malfactors, tota ella tacada de sang.
9. Com emboscada de bandits espe-rant algú, així és la colla de sacerdots: assassinen pel camí de Siquem i cometen infàmies.
10. A la casa d’Israel he vist coses es-pantoses; allà s’ha prostituït Efraïm, s’ha con-taminat Israel.
11. També per a tu, Judà, hi ha prepa-rada una collita, per a quan faci tornar del captiveri el meu poble.

Salms 139:1-6
1. (Del mestre de cant. Salm de David.) Senyor, tu m’has sondejat i m’has conegut,
2. tu veus quan m’assec i quan m’ai-xeco, coneixes el meu pensament de lluny estant.
3. Observes bé si camino o si m’aturo, i tota la meva conducta t’és ben palesa.
4. Encara no tinc als llavis la paraula que tu, Senyor, ja l’has entesa.
5. Per tots costats em tens ben estret, i has posat sobre mi la teva mà.
6. Tan admirable coneixement em sobrepassa, és tan sublim que no el puc entendre.

Proverbis 29:19-19
19. Amb paraules no es pot corregir un esclau, perquè si bé les entén, no les com-pleix.

1 Joan 5:1-21
1. Tothom qui creu que Jesús és el Crist ha nascut de Déu, i tothom qui estima qui el va engendrar estima també tothom qui ha nascut d’ell,
2. Els fills de Déu coneixem que esti-mem quan estimem Déu i complim els seus manaments.
3. Perquè estimar Déu pressuposa com-plir els seus manaments. A més, els seus manaments no són cap càrrega,
4. perquè tot allò que és nascut de Déu venç el món; i aquesta és la victòria que ha vençut el món: la nostra fe.
5. I, qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu?
6. Ell, Jesucrist, és qui ha vingut a través de l’aigua i la sang; no pas solament per l’aigua, sinó per l’aigua i per la sang; i l’Esperit és qui en dóna testimoniatge, perquè l’Esperit és la veritat.
7. Perquè són tres els qui en donen testi-moniatge [ al cel: el Pare, el Verb i l’Esperit Sant, i aquests tres són un de sol.
8. I tres són els qui en donen testi-moniatge a la Terra ]: l’Esperit, l’aigua i la sang, i tots tres concorden.
9. Si acceptem el testimoniatge humà, de més força és el testimoniatge de Déu, perquè tal és el testimoniatge que Déu ha testificat del seu Fill.
10. Qui creu en el Fill de Déu té el tes-timoniatge dintre seu. Qui no creu en Déu el deixa per mentider, ja que no ha cregut el testimoniatge que Déu ens ha donat referent al seu Fill.
11. I el testimoniatge és aquest: que Déu ens ha donat vida eterna, i aquesta vida radica en el seu Fill.
12. Qui té el Fill té la vida; qui no té el Fill de Déu no té la vida.
13. Us he escrit això a vosaltres, que ja creieu en el nom del Fill de Déu, a fi que sapigueu que teniu vida eterna.
14. I aquesta és la confiança que tenim envers ell: que quan demanem alguna cosa d’acord amb la seva voluntat, ens escolta.
15. I, si sabem que ens escolta sempre que li demanem, estem segurs que ja són nostres aquelles coses que li hem demanat.
16. Quan algú s’adoni que el seu germà peca, amb un pecat que no mena a la mort, que pregui, i li donarà vida. Això ho dic dels qui cometen pecats que no duen a la mort. Hi ha un pecat que mena a la mort; no parlo pas d’aquest, quan dic que pregui.
17. Tota injustícia és pecat, però hi ha pecats que no menen a la mort.
18. Sabem que tot aquell qui és nascut de Déu no segueix pecant, sinó que aquell qui va néixer de Déu el guarda, i el Maligne no el pot tocar.
19. Sabem que som de Déu, i que el món sencer està dominat pel Maligne.
20. Sabem que el Fill de Déu ha vingut i ens ha donat enteniment per tal que coneguem el veritable, i estem en el veritable, en el seu Fill Jesucrist. Aquest és el veritable Déu i la vida eterna.
21. Fillets, guardeu-vos dels ídols.