A A A A A
Bíblia en un any
Desembre 4

Daniel 11:1-45
1. Jo també vaig estar amb ell du-rant l’any primer de Darius, el mede, ajudant-lo i fent-li costat.
2. “Ara, doncs, et mostraré la veritat: Mira, a Pèrsia encara hi haurà tres reis, i el quart serà molt més ric que tots els altres; i quan s’hagi fet fort mitjançant les seves riqueses, incitarà tothom con-tra l’imperi de Grècia.
3. Després s’alçarà un rei poderós que tindrà un gran domini i actuarà a plaer.
4. Però un cop s’hagi engrandit, el seu domini serà desfet i repartit als quatre vents del cel, si bé no pas a la seva descendència ni amb un domini com el que havia tingut, sinó que el seu regne serà arrencat de soca-rel i passarà a uns altres que no són d’ells.
5. El rei del sud esdevindrà poderós, però un dels seus prínceps serà més fort que no pas ell i estendrà el seu domini sobre un gran imperi.
6. Passats alguns anys, s’aliaran, i la filla del rei del sud s’unirà amb el rei del nord per consolidar la pau, però ella no podrà conservar la força del seu braç ni subsistirà la seva descendència. Serà lliurada, amb les persones del seu seguici, així com el seu fill i el qui la sostenia en aquells moments.
7. Però ocuparà el seu lloc un rebrot de les seves arrels que marxarà contra l’exèrcit, entrarà a les fortaleses del rei del nord, actuarà contra ells i els vencerà.
8. Fins i tot prendrà els seus déus, les seves imatges de fosa i els seus objectes preciosos de plata i d’or, i se’ls endurà com a botí cap a l’Egipte. Durant uns anys es mantindrà allunyat del rei del nord.
9. Aquest penetrarà als dominis del rei del sud, però haurà de tornar al seu país.
10. Però els seus fills es prepararan per a la guerra, reuniran un gran nombre de forces i un d’ells atacarà amb força, en-vairà com un torrent, i de tornada atacarà les fortaleses.
11. Això farà exasperar el rei del sud, que sortirà a lluitar contra el rei del nord, el qual haurà aplegat una gran multitud, però caurà a les seves mans.
12. En vèncer aquella multitud, el seu cor se n’enorgullirà i n’abatrà molts milers, però no obtindrà una victòria de-finitiva.
13. El rei del nord tornarà a preparar una multitud més gran que la primera, i, passats uns anys, atacarà amb un gran exèrcit i amb un bagatge abundant.
14. En aquell temps, molts s’alçaran contra el rei del sud, i alguns homes violents d’entre els del teu poble s’aixe-caran, perquè es compleixi la visió, però fracassaran.
15. Vindrà, doncs, el rei del nord i aixe-carà un terraplè i conquerirà una ciutat fortificada, i les tropes del sud no ho podran aguantar, com tampoc els seus soldats escollits. No els quedaran forces per a resistir.
16. El qui vindrà contra ell farà el que voldrà, i ningú no s’hi podrà oposar. Ocuparà la terra esplèndida i el poder de destruir serà a les seves mans.
17. Projectarà de dominar tot el territori del sud, per això farà un pacte amb ell i li donarà una filla de les dones per dur-li la ruïna, però no ho aconseguirà, i fracassarà.
18. Després es girarà cap a les illes i en conquerirà un gran nombre, però un príncep acabarà amb la provocació que haurà fet, i fins farà recaure el mateix oprobi damunt seu.
19. Després es girarà contra les ciutade-lles del seu país, però ensopegarà, caurà i desapareixerà.
20. Al seu lloc se n’alçarà un altre que farà passar un cobrador de tributs per la part més esplendorosa del regne, però en pocs dies serà destruït, i això no serà en públic ni en una guerra.
21. El seu lloc l’ocuparà un home menyspreable, que no haurà estat reco-negut com a rei. Vindrà d’improvís i prendrà el poder per mitjà d’intrigues.
22. L’exèrcit invasor s’enfonsarà davant seu com en una riuada; seran totalment destruïts, juntament amb el príncep de l’aliança.
23. Quan hagi aconseguit un pacte amb ell, actuarà amb enganys i creixerà, i es farà fort amb poca gent.
24. Vindrà d’improvís sobre les regions riques de la província, i farà el que no van fer els seus pares ni els pares dels seus pares: repartirà botí, despulles i ri-queses entre els seus, i farà plans per atacar les places fortes. Però això no durarà gaire.
25. Excitarà la seva força i el seu cor per atacar el rei del sud amb un gran exèrcit; i el rei del sud entrarà a la guerra amb un exèrcit gran i poderós, però no podrà vèncer, perquè tramaran complots con-tra ell.
26. Els mateixos que compartien amb ell els àpats, el destruiran; el seu exèrcit serà engolit, i cauran molts morts per l’espasa.
27. Els dos reis tramaran interiorment de fer-se mal i, asseguts en una mateixa taula, es diran mentides; però no els ser-virà de res, perquè el temps fixat encara no haurà arribat.
28. Se’n tornarà al seu país amb grans riqueses. Projectarà de fer mal a l’alian-ça santa, i, quan l’hagi fet, tornarà al seu país.
29. Quan arribi el moment es dirigirà de nou contra el país del sud, però aquesta vegada no resultarà com la primera.
30. Perquè vindran contra ell les naus de Quitim; es desanimarà i tornarà enrere. Indignat contra l’aliança santa, posarà en practica el seus plans i es girarà per entendre’s amb els qui abandonen l’aliança santa.
31. Enviarà tropes que profanaran el santuari i la fortalesa, faran cessar el sacrifici perpetu i establiran l’abominació devastadora.
32. Amb afalacs, seduirà els violadors del pacte; però el poble d’aquells qui coneixen el seu Déu es mantindrà ferm i reeixirà.
33. Els savis del poble instruiran molta gent, però trontollaran per un temps a causa de l’espasa, el foc, l’exili i el pillatge.
34. Durant la seva caiguda rebran una petita ajuda, si bé molts se’ls uniran per interès propi.
35. També alguns dels savis trontollaran a fi de ser depurats, purificats i blan-quejats per als darrers temps, ja que el temps fixat encara ha de venir.
36. El rei actuarà al seu albir, s’enor-gullirà, s’exaltarà per damunt de tots els déus, dirà coses espantoses contra el Déu dels déus i hi reeixirà fins que la còlera sigui consumada, perquè allò que s’ha decretat es complirà.
37. No respectarà els déus dels seus avantpassats, ni al preferit de les dones, ni farà cas de cap déu perquè s’exaltarà per damunt de tots ells.
38. Tanmateix, honorarà al seu lloc el déu de les fortaleses, un déu que els seus avantpassats no van conèixer. L’hono-rarà amb or, plata, pedres precioses i objectes de gran valor.
39. Amb aquest déu estranger atacarà les places fortes, i omplirà d’honors els qui el reconeguin i els repartirà les terres com a recompensa.
40. Però, en el temps de la fi, el rei del sud s’enfrontarà amb ell, i el rei del nord l’escometrà com una tempesta, amb carros, cavalleria i moltes naus; envairà les terres i passarà pel país com una torrentada.
41. Entrarà a la terra esplèndida i seran molts els qui sucumbiran; però Edom, Moab i la millor part dels fills d’Am-mon escaparan de les seves mans.
42. Estendrà la seva mà sobre altres terri-toris, i el país d’Egipte no se n’escaparà.
43. S’apoderarà de tots els tresors d’or i de plata i de tots els objectes valuosos de l’Egipte. Els libis i els etíops li aniran al darrere.
44. Però unes notícies de l’orient i del nord el torbaran, i sortirà amb gran indignació disposat a destruir i a extermi-nar-ne molts.
45. Plantarà els seus pavellons reials entre els mars, vora la muntanya glorio-sa i santa. Llavors arribarà la seva fi, i ningú no vindrà a ajudar-lo.

Daniel 12:1-13
1. “En aquell temps s’aixecarà Miquel, el gran àngel que pro-tegeix els fills del teu poble, i serà un temps d’angoixa com no n’hi ha hagut cap des que existeixen les nacions fins en aquell moment. Però en aquell temps el teu poble serà salvat: tots els qui es trobin inscrits en el llibre.
2. I molts dels qui dormen a la pols de la terra seran despertats: els uns, per a la vida eterna, i els altres, per a l’oprobi, per a la reprovació eterna.
3. Llavors els savis brillaran com l’es-plendor del firmament, i els qui n’hauran guiat molts pel camí recte brillaran com les estrelles, per sempre, eternament.
4. I tu, Daniel, guarda en secret aquestes paraules i segella el llibre fins al temps de la fi. Molts l’investigaran i el seu coneixement augmentarà”.
5. “Jo, Daniel, mirava i vaig veure dos homes que estaven drets, un a cada cos-tat del riu,
6. i un d’ells digué a l’home vestit de lli que estava damunt de les aigües del riu: Quan tindran lloc aquestes meravelles?
7. I vaig sentir l’home vestit de lli que estava damunt les aigües del riu, quan alçava la mà dreta i la mà esquerra cap al cel, que jurava per aquell qui viu eter-nament que serà per un temps, dos temps i la meitat d’un temps. I quan hagi parat la destrucció de tota la força del poble sant, totes aquestes coses es compliran.
8. Jo ho sentia, però no ho comprenia, i vaig dir: Senyor meu, com acabarà tot això?
9. Ell respongué: Vés-te’n, Daniel, que aquestes paraules estan tancades i sege-llades fins al temps de la fi.
10. Molts seran depurats, purificats i blanquejats; els malvats seguiran fent el mal; cap d’ells no ho comprendrà, però els savis ho comprendran.
11. Des del moment que facin cessar el sacrifici perpetu fins a l’abominació de-vastadora, passaran mil dos-cents no-ranta dies.
12. Feliç aquell qui sàpiga esperar i arri-bi fins als mil tres-cents trenta-cinc dies.
13. Tu, però, fes el teu camí fins al final; reposaràs i t’aixecaràs per rebre la teva part a la fi dels dies.”

Salms 138:1-3
1. (De David.) Et donaré gràcies amb tot el meu cor, davant dels àngels et cantaré salms.
2. Em prostraré vers el teu santuari, i exalçaré el teu nom, pel teu amor i la teva fidelitat. Has posat el teu nom i la teva promesa per damunt de totes les coses.
3. Quan t’he cridat, m’has respost, m’has enfortit l’ànima.

Proverbis 29:16-16
16. Quan els malvats pugen, creixen els delictes; però els justos podran veure com cauen.

1 Joan 2:1-29
1. Fillets meus, us escric això perquè no pequeu, però, si algú pecava, tenim un intercessor davant el Pare: Jesucrist, el Just.
2. Ell és qui expia els nostres pecats; i no solament els nostres, sinó també els de tot el món.
3. Estarem segurs que l’hem conegut si guardem els seus manaments.
4. Aquell qui diu: “Jo el conec”, però no observa els seus manaments, és un men-tider, i la veritat és lluny d’ell.
5. Però el qui observa la seva paraula, té en ell veritablement realitzat l’amor de Déu. En això podem conèixer que estem en ell.
6. El qui diu que està en ell s’ha de comportar igual com ell es comportava.
7. Estimats, no us escric pas un manament nou, sinó un manament antic, que vosaltres ja vau rebre de bon principi. Aquest manament antic és la paraula que heu sentit.
8. En certa manera sí que us escric un manament nou, que és autèntic en ell i en vosaltres, atès que la fosca s’esvaeix i l’autèntica llum ja brilla.
9. El qui assegura que està en la llum però odia el seu germà, encara està en la fosca.
10. El qui estima el seu germà es manté en la llum i resta a cobert de caure en falta.
11. Però el qui odia el seu germà està en la fosca i camina en tenebres sense saber on va, perquè les tenebres li han encegat els ulls.
12. Us escric, fillets, perquè us han estat perdonats els pecats per amor del seu nom.
13. Us escric, pares, perquè heu conegut aquell qui existeix des del principi. Us escric, joves, perquè heu vençut el Ma-ligne.
14. Us he escrit, fillets, perquè heu conegut el Pare. Us he escrit, pares, perquè heu conegut el qui existeix des del principi. Us he escrit, joves, perquè sou forts, perquè la paraula de Déu perseve-ra en vosaltres, i heu vençut el Maligne.
15. No estimeu el món ni allò que és propi del món. L’amor del Pare no pot estar en aquell qui estima el món.
16. Perquè tot allò que hi ha en el món, les apetències carnals, l’avidesa dels ulls i l’ostentació de les riqueses, no prové del Pare, sinó del món.
17. I el món passa, junt amb les seves cobejances, però el qui compleix la voluntat de Déu resta per sempre.
18. Fillets, ha arribat la darrera hora. Heu sentit a dir que vindria un anticrist, i ara molts s’han tornat anticrists; d’això intuïm que ja som a la darrera hora.
19. Si bé han sortit d’entre els nostres, en realitat no eren dels nostres, perquè si haguessin estat dels nostres, s’haurien mantingut amb nosaltres, però això ha passat perquè es vegi que no tots són dels nostres.
20. Vosaltres, en canvi, teniu una unció que ve del Sant, i tots teniu el conei-xement.
21. No us he escrit pas pensant que ig-noràveu la veritat, sinó sabent que la coneixeu, i sabeu prou que de la veritat no en pot sortir cap mentida.
22. Qui és el mentider, sinó aquell qui nega que Jesús és el Crist? Aquest és l’Anticrist, que nega el Pare i el Fill.
23. El qui nega el Fill es queda sense el Pare; el qui reconeix el Fill té igualment el Pare.
24. Pel que fa a vosaltres, manteniu dintre vostre allò que heu après des del principi; si allò que heu après des del principi ho manteniu en vosaltres, tam-bé vosaltres us mantindreu en el Fill i en el Pare.
25. Precisament, la vida eterna és la promesa que ell ens ha fet.
26. Us he escrit a propòsit dels qui us volen enganyar.
27. Quant a vosaltres, la unció que heu rebut d’ell es mantindrà en vosaltres, i no teniu necessitat que ningú us ense-nyi; més aviat de la manera com la seva unció — que és autèntica i no enganya — us va instruint en totes les coses, tal com us ha ensenyat, persevereu en ell.
28. I, ara, fillets, persevereu en ell a fi que quan es manifesti puguem estar confiats, i no siguem avergonyits a l’hora de la seva vinguda.
29. Si sabeu que ell és just, reconeixeu també que tot el qui viu rectament ha nascut d’ell.