Bible in one year


February 22


Matthieu 21:1-22
1. akmurn-in s-tmdint n-urušalim. lliġ lkmn awrir n-zzitun ġ-tsga n-bitfaji, yazn yasuɛ sin zġ-imḥḍarn-ns
2. yini-asn: «zaydat s-uduwwar-an l-lgddam-nnun. ra-n-tafm yat-tġiyyult tqqn nttat d-usnus-ns. fsiyat-asn tawim-tn-d s-dari.
3. iġ-kʷn-isqsa kra n-yan, tinim-as ‹ira-tn siditnnġ,› ra-kʷn-yadj a-tn-di-tawim.»
4. ijra kullu mayad baš a-yafu ma-inna rbbi f-ils n-nnabi ġayd izrin inna:
5. «iniyat i-tmdint n-ayt-rbbi, hay-agllid-nnm yuška-d srm. yudr i-ih̬f-ns, ini f-uġiyyul ula f-usnus n-tġiyyult.»
6. ddun imḥḍarn skrn ġmklli-s-asn-inna yasuɛ.
7. awin-d taġiyyult d-usnus, grn-in fllasn islhamn-nsn, ini fllasn yasuɛ.
8. munn-d mddn ggutnin, ar-sswan islhamn-nsn ġ-uġaras. kra gisn ar-d-itbbi tiṣṭṭwin zġ-isġarn, ar-tnt-sswan ġ-uġaras.
9. frḥn bahra ġwilli zwarnin i-yasuɛ ġ-uġaras ula ġwilli-as-ggʷranin, ar-talln awal-nsn ar-ttinin: «huṣanna i-yus n-dawd. ambarki a-iga ġwad-d-yuškan s-ism n-sidi rbbi. huṣanna ġ-ignna yattuyn.»
10. lliġ-n-ilkm yasuɛ urušalim, tqrbl-tmdint kullutt. ar-ssmqsan mddn i-ngratsn: «ma-iga ġwad?»
11. sawln-d kullu willi dids munnin ar-ttinin: «ġwad iga nnabi yasuɛ gu-naṣira ġ-jalil.»
12. ikšm yasuɛ s-tgmmi n-rbbi, inkr ar-zgis-iṭṭay ġwilli gis zznzanin ar-gis-saġn. igllb lmyadi n-willi tṣrrafnin iqaridn, igllb lkʷrasa n-willi zznzanin itbirn.
13. yini-asn: «han ityara ġ-warra n-rbbi ‹tigmmi-nu rad-as-ttinim tigmmi n-tẓallit.› imma kunni, hati trurm-tt tga ifri n-imh̬h̬arn.»
14. aškin-d dars ibukaḍn d-ikušamn ġ-tgmmi n-rbbi, ijjujji-tn.
15. imma inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ, ṭiyyr-asn bahra lliġ ẓran lmɛjizat lli-iskr, ẓrn tarwa mẓẓinin ar-talln awal-nsn ġ-tgmmi n-rbbi ar-ttinin: «huṣanna i-yus n-dawd.»
16. sawln ilmma s-yasuɛ inin-as: «is-ur-tsfldt i-mayd ttinin mddn-ad?» irar-asn yasuɛ: «sfldġ-asn. imma kunni is-ur-tġrim arra n-rbbi lli-innan ‹tfkit i-iḥšmay d-wazzann a-ki-talġn s-nniyt d-lḥqq›?»
17. ifl-tn ġakudan iffuġ tamdint, iddu s-uduwwar n-bitɛanya ins ġin.
18. zikk ṣbaḥ iwrri-d yasuɛ s-tmdint, yaġ-t laẓ.
19. iẓr-n yat tazart ġ-tama n-uġaras, iftu srs walaynni ur-n-gis-yufi ġir ifrawn. yini-as: «zayd a-ur-sar-gim-tili lġllt.» tiqar tazart ġakudan.
20. lliġ ẓran imḥḍarn-ns mayan, iḍr-asn lɛjb inin: «mamnk a-s-tqqur tazart-ad ḥayna?»
21. isawl yasuɛ yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, iġ-tumnm bla tškkam ra-tskrm zund mad-skrġ i-tazart-ad, rad-nnit-tskarm uggʷar n-mayad. iġ-tnnam i-uwrir-ad ‹itti zġ-ġid tḍrt-n ġ-umda› rad-as-yili mad-as-tnnam.
22. ġakud nna-ttẓallam rad-awn-yili kullu ma-tḍalbm iġ-nnit-tumnm.»