A A A A A

Bir il Bibliya


Aprel 13


Yeşua 15:1-63
1. يهودا اؤولادلاري قبئله‌سئنه دوشَن تورپاق، نسئل‌لرئنه گؤره، اِدوم سرحدئنه، جنوبا طرف و اورانين لاپ جنوبوندا يِرلَشَن سئن صحراسينا قدر چاتيردي.
2. اونلارين جنوب سرحدي دوز دهنزي قورتاران يردن يعني جنوبدا يِرلَشن خلئجدن باشلاييردي.
3. سونرا عَقرَبّئم کچئدئنئن جنوبوندان کچئب، سئنه يتئشئردي و اورادان قِدِش‌بَرنِعه‌نئن جنوبوندان قالخيب خِصرونا چاتيردي. بورادان اَدّارا قالخيب قَرقاعا دؤنوردو.
4. سونرا دا عَصموندن کچئب، مئصئر دره‌سئنه چيخيردي و بو سرحدئن آخيري دهنزده قورتاريردي. جنوب سرحدلري بو ائدي.
5. شرق سرحدي دوز دهنزئندن اوردون چايينين آغزينا قدر ائدي. شئمال طرفدن ده بو سرحد اوردون چاييندا يِرلَشن دهنز خلئجئندن باشلاييردي.
6. سونرا بو سرحد بِيت‌حوگلايا قالخيب، بِيت‌عَرابانين شئماليندان کچئردي و رِعوبئن اوغلو بوهه‌نئن قاياسينا چاتيردي.
7. سونرا دا آکور دره‌سئندن دِبئره چيخيب، شئمالا، گئلگالا طرف دونوردو کي، اَدومّئمئن يوخاري بؤلگه‌سئنئن موقابئلئنده ائدي؛ سرحد بورادان عِين‌شِمِش سولارينا کچئردي و اونون آخيري عِين‌روگِلئن يانيندا ائدي.
8. سونرا سرحد بِن‌هئنّوم دره‌سئندن کچه‌رک، يِبوسلولارين شهرئنئن، يعني اورشلئمئن جنوب سمتئندن کچئردي. بورادان داغين تپه‌سئنه قالخيردي کي، قربده هئنّوم دره‌سئنئن موقابئلئنده‌دئر، يعني رِفاعئم دره‌سئنئن شئمال سمتئنده.
9. بو داغين تپه‌سئندن ده نِفتواَخ سولارينين منبعئنه طرف اوزانيب، عِفرون داغينداکي شهرلره چيخيردي و اورادان بَعَله، يعني قئريَت‌يِعه‌رئمه طرف اوزانيردي.
10. بَعَله‌دن قربه طرف، سِعئر داغينا قدر دؤنَندن سونرا، يِعه‌رئم داغينين، يعني کِسالونون شئمال طرفئندن کِچئب، بِيت‌شِمِش اِنئردي و تئمنايا چاتيردي.
11. سونرا دا عِقرونون يانيندان شئمالا طرف چيخيردي. سونرا سرحد شئکّرونا اوزانيب، بَعَله داغينا کچئردي و يَبنِعِله قالخيردي. بورادا سرحدئن آخيري دهنزده قورتاريردي.
12. قرب سرحدي بؤيوک دهنزئن ساحئلي ائدي. يهودا اؤولادلارينين نسئل‌لرئنه گؤره ورئلَن تورپاغين اطراف سرحدي بله ائدي.
13. يوشَع يهودالي‌لارين تورپاغيندا اولان قئريَت‌اَربَعه‌ني، يعني خِبرونو، ربّئن امرئنه گؤره ائرث اولاراق يِفونّه اوغلو کالئبه وردی. اَربَع عَناقين آتاسي ائدي.
14. کالئب اورادان عَناقين اوچ اوغلونو قوودو؛ شِشه‌يي، اَخئمنی و تَلمه‌يي کي، عَناقين اوغلوللاري ائدئلر.
15. سونرا دِبئر اهالئسئنئن ضئدّئنه چيخدي؛ دِبئرئن اوّلکي آدي قئريَت‌سِفِر ائدي.
16. کالئب ددي: "کئم قئريَت‌سِفِرلی‌لري قيريب اوراني آلسا، قيزيم عَکساني اونا اَره وره‌جيم."
17. اوراني کالئبئن قارداشي قِنَزئن اوغلو عوتني‌اِل آلدي. کالئب ده قيزي عَکساني اونا اَره وردی.
18. عَکسا عوتني‌اِلئن يانينا گلدئکده اونو راضي اتدي کي، کالئبدن بئر زَمي ائسته‌سئن. قيز اِششه‌يئندن دوشَنده کالئب اونا ددي: "نه ائسته‌يئرسن؟"
19. عَکسا ددي: "منه بئر برکت ور. ائندي کي نِگِب تورپاغيني منه ورئبسن، اوندا سو قايناقلاريني دا منه ور." کالئب اونا يوخاريداکي و آشاغيداکي سو قايناقلاريني وردی.
20. يهودا اؤولادلارينين قبئله‌سئنئن ائرث تورپاغي، نسئل‌لرئنه گؤره، بودور:
21. يهودا اؤولادلاري قبئله‌سئنئن اِدوم سرحدئنه طرف لاپ جنوبدا يِرلَشن شهرلري بونلاردير: قَبصِه‌اِل، عِدِر، ياگور،
22. قئنا، دئمونا، عَدعادا،
23. قِدِش، خاصور، يئتنان،
24. زئف، طِلِم، بِعَلوت،
25. خاصورخَده‌تا، قِرئيوت‌خِصرون، يعني خاصور
26. اَمام، شِمَع، مولادا،
27. خَصَرگَدّا، خِشمون، بِيت‌پِلِط،
28. خَصَر‌شوعال، بئرشئباع، بئزيوتِيا،
29. بَعَله، عئيئم، عاصِم،
30. اِلتولَد، کِسئل، خورما،
31. صئقلَگ، مَدمَنّا، سنسنّا،
32. لِباوت، سئلخئم، عَيئن و رئمّون. بو شهرلرئن هاميسي کَندلري ائله بئرلئکده ائيئرمي دوقّوز شهر ائدي.
33. هامار بؤلگه‌ده يِرلَشن شهرلر ده بونلاردير: اِشتاول، صورعا، اَشنا،
34. زانواَخ، عِين‌گَنّئم، تَپّواَخ، عِينام،
35. يَرموت، عَدولّام، سوکو، عَزئقه،
36. شَعه‌ره‌يئم، عَدئته‌يئم، گِدِرا و گِدِروته‌يئم. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده اون دؤرد شهر ائدي.
37. صِنان، خَداشا، مئگدَل‌گاد،
38. دئلعان، مئصپِه، يوقتِه‌اِل،
39. لاکئش، بوصقَت، عِگلون،
40. کَبّون، لَخماس، کئتلئش،
41. گِدِروت، بِيت‌داگون، نَعَما و مَقّدا. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده اون آلتي شهر ائدي.
42. لئبنا، عِتِر، عاشان،
43. يئفتاخ، اَشنا، نِصئب،
44. قِعئلا، اَکزئب و مارِشا. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده دوقّوز شهر ائدي.
45. قصبه‌لري و کَندلري ائله بئرلئکده عِقرون،
46. عِقروندان دهنزه قدر کَندلري ائله بئرلئکده بوتون اَشدود اطرافيندا يِرلَشنلر،
47. اَشدود و اونون قصبه‌لري ائله کَندلري، مئصئر دره‌سئنه و بؤيوک دهنزئن ساحئلئنه قدر اولان غَزّا و اونون قصبه‌لري ائله کَندلري.
48. داغليق بؤلگه‌سئنده يِرلَشن شهرلر ده بونلاردير: شامئر، يَتّئر، سوکو،
49. دنّا، قئريَت‌سنّا يعني دِبئر،
50. عَناب، اِشتِمو، عانئم،
51. گوشِن، خولون و گئلو. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده اون بئر شهر ائدي.
52. اَرَب، دوما، اِشعان،
53. يانوم، بِيت‌تَپّواَخ، اَفِقا،
54. خومطا، قئريَت‌اَربَع يعني خِبرون، صئعور. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده دوقّوز شهر ائدي.
55. ماعون، کَرمِل، زئف، يوطّا،
56. يئزرِعِل، يوقدِعام، زانواَخ،
57. قه‌يئن، گئبعا، تئمنا. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده اون شهر ائدي.
58. خَلخول، بِيت‌صور، گِدور،
59. مَعه‌رات، بِيت‌عَنوت، اِلتِقون. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده آلتي شهر ائدي.
60. قئريَت‌بَعَل، يعني قئريَت‌يِعه‌رئم، رَبّا. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده ائکي شهر ائدي.
61. چؤللوکده يِرلَشَن شهرلر ده بونلاردير: بِيت‌عَرابا، مئدّئن، سِکاکا،
62. نئبشان، دوز شهري، عِين‌گِدي. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده آلتي شهر ائدي.
63. لاکئن يهودا اؤولادلاري اورشلئمده ياشايان يِبوسلولاري قووا بئلمه‌دئلر و يِبوسلولار بو گونه قدر يهودا اؤولادلاري ائله بئرلئکده اورشلئمده ياشاييرلار.

Yeşua 16:1-10
1. يوسئف اؤولادلارينا پوشکله دوشَن تورپاقلارين سرحدي اَرئحانين اوردونوندان، اَرئحا سولارينين شرقئندن باشلاييب چؤللويه، اَرئحادان داغليق بؤلگه‌سئنده اولان بِيت ائله قالخيردي.
2. بِيت ائلدن ده لوزا چيخيب، اَرکلئلر بؤلگه‌سئنه، عطاروتا کچئردي.
3. سونرا قربه طرف يَفلِطلی‌لر بؤلگه‌سئنه، آشاغي بِيت‌خورونا قدر اِنئردي، حتّا گِزِره قدر چاتيردي. بو سرحدئن آخيري دهنزده قورتاريردي.
4. يوسئفئن اؤولادلاري مِنَسّه و اِفرايئم ائرث تورپاقلاريني آلديلار.
5. اِفرايئم اؤولادلارينين نسئللرئنه گؤره ائرث تورپاغينين سرحدي بله ائدي: شرقه طرف عَطِروت‌اَدّار، يوخاري بِيت‌خورونا قدر.
6. سونرا سرحد قربه طرف دؤنوردو و شئمالدا اولان مئکمِتادا شرقه طرف دؤنوب، تَعَنَت‌شئلو شهرئندن دؤنه‌رک يانوخانين شرقئنه چيخيردي.
7. يانوخانين ده عطاروتا و نَعه‌رايا اِنئب، اورادان اَرئحايا چاتيردي و آخيري اوردون چاييندا قورتاريردي.
8. بو سرحد تَپّواَخدن قربه طرف قانا دره‌سئنه گدئب، آخيري دهنزده قورتاريردي. اِفرايئم اؤولادلاري قبئله‌سئنئن نسئل‌لرئنه گؤره ائرث تورپاغي بونلاردير.
9. بوندان علاوه مِنَسّه اؤولادلارينا دوشَن تورپاقلاردا دا اِفرايئم اؤولادلاري اوچون آيريلان شهر و کَندلر وار ائدي.
10. آمّا اِفرايئم اؤولادلاري گِزِرده ياشايان کَنَعانليلاري قووماديلار. اونلار بو گونه قدر اِفرايئم اؤولادلاري آراسيندا ياشاييرلار و زور آلتيندا اونلارين خئدمتچئلري اولوبلار.

Zəbur 45:1-5
1. اوره‌يئم گؤزل سؤزلرله قاينايير؛ يازديقلاريمي پادشاهين شرفئنه ديئرم، دئلئم اوستا بئر کاتئبئن قلمي‌دئر.
2. سن ائنسانلارين لاپ گؤزلي‌سن؛ سنئن دوداقلاريندان فيض تؤکولور، چونکي تاري سنه ابده کئمي برکت ورئب.
3. قيلينجيني بلئنه باغلا، اي پهلوان، جلال و شؤوکتئنله.
4. شؤوکتئنله ظفر قازان؛ حقئقتئن، حلئملئيئن، و صالحلئيئن خاطئرئنه. آتينا مئن؛ قوي سنئن صاغ الئن سنه هيبتلي ائشلر گؤرسدسئن.
5. سنئن اوخلارين ائتي‌دئر، پادشاهين دوشمنلرئنئن اوره‌يئنده سنئن اوخلارين ائتي‌دئر؛ خالقلار سنئن آياغين آلتينا ييخيليرلار.

Süleymanın Məsəlləri 14:4-5
4. اؤکوز اولمايان يرده آخور تمئز اولار، لاکئن محصولون بوللوغو اؤکوزون قووّتئندن گلئر.
5. حقئقي شاهئد يالان دمز، يالانچي شاهئدئن آغزيندان چيخان هر شي يالاندير.

Luka 11:29-54
29. و خالق اونون اطرافينا ييغيلديغي زامان، عئسا دانيشماغا باشلادي: "بو نسئل پئس نسئلدئر. او، علامت آختارير، لاکئن اونا يونوس پيغمبرئن علامتئندن باشقا بئر علامت ورئلمه‌يه​جک.
30. چونکي يونوس نينوا اهالئسئنه نجه علامت اولدو، ائنسان اوغلو دا بو نسئل اوچون اله علامت اولاجاق.
31. جنوب ملکه​سي قئيامت گونونده بو نسلئن آداملاري ‌ائله قالخيب اونلاري محکوم اده​جک. چونکي او، سوليمانين حئکمتلي سؤزلرئني اشئتمک اوچون، دونيانين او باشيندان گلدي. و ائندي سوليماندان داها بؤيوکو بورادادير.
32. نينوا اهالئسي قئيامت گونونده بو نسلئن آداملاري‌ ائله قالخيب اونلاري محکوم اده​جک. چونکي اونلار يونوسون وعظي ‌ائله تؤوبه اتدئلر. و ائندي يونوسدان داها بؤيوکو بورادادير.
33. هچ کئم چيراغي يانديراندان سونرا، اونو گئزلي يره، يا دا قابين آلتينا قويماز. چيراق قابينا قويار کي، ائچه‌ري گئرنلر ائشيغي گؤرسونلر.
34. بدنئن چيراغي گؤزدور؛ اگر گؤزون ياخشي اولسا، بوتون بدنئن ائشيقلي اولار. آمّا اگر گؤزون پئس اولسا، بوتون بدنئن ده قارانليق اولار.
35. پس دئقّت ات کي، سنده​کي ائشيق قارانليق اولماسين.
36. اگر سنئن بوتون بدنئن ائشيقلي‌دير، اله کي، بئر ذرّه ده اوندا قارانليق يوخدور، او زامان بوتون بدنئن ائشيقلي اولاجاق؛ بئر چيراق کئمي کي، اؤز نورو ائله سني ائشيقلانديرير."
37. عئسا بونلاري دئينده، بئر فرئسي اونو اوئنه يمک يمه‌يه دعوت اتدي. او دا ائچه‌ري گئرئب سوفره باشيندا اوتوردو.
38. لاکئن فرئسي عئسانين يمکدن قاباق اللرئني يوماديغيني گؤروب تعجّوب اتدي.
39. رب اونا ددي: "ائندي، سئز فرئسئلر، فئنجان و بوشقابين چؤلونو تمئزله‌يئرسئنئز، آمّا ائچئنئز طاماح و پئسلئکله دولودور.
40. آغيلسيزلار! مگر ظاهئري يارادان باطئني ده ياراتمير؟!
41. قابلارينيزين ائچئنده​کئني صدقه ورئن، او زامان سئزئن اوچون هر شي تمئز اولاجاق.
42. آمّا واي حالينيزا، فرئسئلر! چونکي نانَع، صدف​اوتو و هر جور گؤيرتئنئن اوندا-بئرئني ورئرسئنئز، لاکئن عدالت و تارينين سوگئسئنده اهمال ادئرسئنئز. بونلاري ورمک و اونلاردا اهمال اتمه​مک گرکدئر.
43. واي حالينيزا، فرئسئلر! چونکي کنئسه​ده مجلئسئن باشيندا اوتورماغي و بازارلاردا سالام آلماغي سوئرسئنئز.
44. واي حالينيزا، چونکي ائتمئش قبئرلر کئمي سئنئز کي، اونلارين اوستوندن کچنلرئن اونلاردان خبري يوخدور."
45. او واخت شرئعت عالئملرئندن بئري جاوابيندا اونا ددي: "اوستاد، بو سؤزلري دمکله بئزي تحقئر ادئرسن."
46. عئسا اونا ددي: "واي سئزئن ده حالينيزا، شرئعت عالئملري! چونکي سئز آداملارين بوينونا اِله يوکلر قويورسونوز کي، آپارماغي چوخ چتئندئر، لاکئن اؤزونوز بارماقلارينيزين بئري ائله ده بله، او يوکلره ديمئرسئنئز.
47. واي حالينيزا! چونکي پيغمبرلره مقبره​لر تئکئرسئنئز، حال بو کي، اونلاري اؤلدورن آتالارينيزدير.
48. بلجه آتالارينيزين ائشلرئنه شاهئدلئک اِدئب اونلاري تصدئق ادئرسئنئز؛ چونکي اونلار پيغمبرلري اؤلدوردولر، سئز ده اونلارا مقبره​لر تئکئرسئنئز.
49. اونا گؤره تارينين حئکمتي ددي: من اونلارين يانينا پيغمبرلر و حوارئلر گؤنده‌ره​جه‌يم، بونلاردان بعضئلرئني اؤلدوره​جکلر و بعضئلرئنه ده عذاب وره​جکلر کي،
50. دونيانين اساسي قويولاندان بري بوتون پيغمبرلرئن تؤکولموش قاني بو نسئلدن طلب اولونسون؛
51. هابئلئن قانيندان توتموش زِکَريانين قانينا قدر کي، قوربانگاهلا معبدئن قودسو آراسيندا تؤکولدو. سئزه ديئرم کي، بوتون بو تؤکولن قانلار بو نسئلدن طلب اولوناجاق.
52. واي حالينيزا، شرئعت عالئملري! چونکي معرئفت قاپيسينين آچاريني گؤتوروبسونوز. اؤزونوز گئرمه‌دئنئز، گئرمک ائسته‌ينلره ده مانع اولدونوز."
53. عئسا اوراني ترک ادن واخت، دئن عالئملري و فرئسئلر اونو شئدّتله سيخيشديرديلار و بئر چوخ شيلره اوندان جاواب آلماق ائسته‌دئلر.
54. و کمئن ادئب جهد ادئردئلر کي، اونون ددئکلرئندن بئر سؤز قاپيب اوندان شئکايت اتسئنلر.