A A A A A
Bible in one year
May 2

1 Samuel 6:1-21
1. Tatitun arcapasti pakallko phajjsiw filisteonacan orakepancatayna.
2. Uca khepatsti filisteo jakenacajj sacerdotenacampiru, yatiri jakenacampiruw jawsthapipjjäna, jisct'añataqui: —¿Cunsa lurañäni Tatitun arcapampejja? Sapjjeta, ¿cunjämatsa arcajj cutt'ayatäjjaspa? —sasa.
3. Jupanacasti sapjjaraquïnwa: —Jumanacatejj Israelan Diosapan arcapa cutt'ayañ munjjapjjstajja, jan uqhamacjja cutt'ayapjjamti, jan ucasti mä cunsa Tatiturojj churapjjam qhuyapayasiñapataqui. Uqhamatwa jumanacajj c'umarachatäjjapjjäta, amuyapjjaraquïta cunatsa uca jan walt'äwinacajj jutqui —sasa.
4. —¿Cunaraqui qhuyapayasiñapataqui churapjjeriststi? —sasaraquiw filisteonacajj jisct'apjjäna. —Korit lurata pheska tumorar uñtatanaca churapjjam filisteonacan sapa mayni jilïrinacapata, uqhamarac uca pachpa korita pheska achacunacampi cuna, niyaquejjaya jumanacasa, jilïrinacamasa uca pachpa t'akhesïwimpi t'akhesipjjstajja.
5. Uca laycu jichhajj korit uca tumoranac lurapjjam, uqhamarac marcasa t'unjquis uca achacunacar uñtasitanacsa lurapjjaraquim, ucatsti Israelan Diosaparu jach'achapjjaraquim, inampisa jumanacarojj jani mutuyjjapjjeristamti, diosanacamarusa, jumanacan orakenacamarusa.
6. ¿Cunatarac jumanacasti egipcio jakenacjam jan amuyt'anïpjjätasti? Faraonar uñtata, jupasti cunapachatejj Israelan Diosapajj ch'amampi jupar uñjäna ucqhaquiw israelitanacarojj antutjjänjja.
7. Uqhamasti mä machak carreta lurayapjjam; ucatsti pä kalluni vacanac thakhapjjaraquim, uca vacanacasti janipuniw cunapachas yugompejj yapt'atäñapäquiti, ucatsti uca carretaru yapcatapjjam, kallunacapasti janiw jupanacampi chica sarapjjañapäquiti, jan ucasti vaca uyur t'akakatäñaparaquiwa.
8. Ucatsti Tatitun arcapjja janc'aqui uca carretjjaru apjjatapjjam, maysa tokeru uscusa, mä cajonaru, cuna korit lurat yänactejj qhuyapayasiñapataqui uscupcäta ucanacjja, uca cajonar uchapjjam. Ucatsti uca carretjja antutnucjjapjjam.
9. Ucampisa wali uñch'uquipjjaraquim, uca carretatejj Bet-semes sat orakep tokeru sarjjanejja, ucapachajj yatiñäniw Israelan Diosapajj jiwasar mutuyatapa, ucampisa janitejj orakep tokeru sarcani ucapachajj yatiraquiñäniw mutuyäwisajj jan Israelan Diosapat jutatapa, jan ucasti mä jan walt'añaqui jiwasar jutatapa.
10. Ucatsti uca jakenacajj uqhamwa lurapjjäna. Pä kallun vacanacwa irptanipjjäna, uca carretaruw yapcatapjjäna, kallunacapsti vaca uyuruw jist'antapjjaraquïna.
11. Ucatsti Tatitun arcapjja uca carretaruw apjjatjjapjjäna, uqhamarac mä cajarusti korit lurat achacunaca, uqhamaraqui tumoranacar uñtasitanacsa uchapjjäna.
12. Ucatsti vacanacajj Bet-semes sisquis uca thaquinjamwa sarjjapjjäna, warart'asisa, chekacracwa sarjjapjjäna, jan cawcsarus sarakasa. Filisteo jakenacasti khepapataracwa arcapjjäna, Bet-semes sisqui uca korpacama.
13. Bet-semes chican jakir jaquinacasti vallencasipcaraquïnwa, trigo yawisa, uñtasinsti Tatitun arcapwa uñjapjjäna, uc uñjasinsti walpun cusisipjjäna.
14. Cunapachatejj uca carretajj Bet-semes chekan Josuean orakeparu purjjän ucqhasti, ucqharuw sayt'äna. Ucansti mä jach'a kalaw utjäna, ucatsti jakenacajj uca carretan lawanacapjja phäñataqui wact'ayasinwa uca vacanacjja Tatituru sacrificiot loktjjapjjäna.
15. Levitanacasti Tatitun arcapjja apakjjapjjänwa, uqhamarac cawquïri cajantejj korit lurat yänacajj utjcän ucanacsa, uca jach'a kaljjaruw uchapjjaraquïna; uca urusti Bet-semes chekan jaquir jakenacasti holocaustonaca, sacrificionaca Tatiturojj loktapjjaraquïna.
16. Ucanac uñjasinsti filisteonacan pheska jilïrinacapajj uca urpachaw Ecrón tokeru cuttawayjjapjjäna.
17. Uca korit lurat pheska tumoranacasti cuntejj filisteonacajj Tatituru qhuyapayasiñapataqui churapcän ucanacasti, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat, Ecrón ucanacatänwa.
18. Uqhamaraqui uca korit lurat achacunacasa, uca filisteonacan pheska jilïripan marcanacapajj kawkhäcantejj ucqharaquïnwa, take jach'a perkanacampi muyuntayat marcanacasa, jan perkani jisc'a marcanacas jacthapitaraquïnwa. Uca jach'a kalasti, cawqharutï Tatitun arcapa uchapcän ucajj jichhacamaw Josuean orakepancasqui Bet-semes chekana.
19. Ucampis Tatitojj Bet-semes sat chekan utjasir mä kawkha jakenacarojj jiwarayänwa, Tatitun arcapa uñantapjjatap laycu. Pakallko tunca jakenacwa jiwarayäna, ucatsti jakenacajj walpun jachapjjäna uqham jach'a jiwaräwi Tatitojj jupanac taypiru apayanitapatjja.
20. Bet-semes chekanquir jakenacasti sapjjaraquïnwa: “¿Qhitis sayt'aspa aca Kollan Dios Tatitu nayrakatanjja? ¿Jiwasat sarjjasinsti qhiti contrarac sarani?” sasa.
21. Ucatsti Quiriat-jearim chekanquir jakenacarojj aca ewjja apayapjjäna: “Filisteo jakenacajj Tatitun arcapa cutt'ayanjjapjjewa, jichhajj jutapjjam ucatsti apasjjapjjaraquim” sasa.

1 Samuel 7:1-17
1. Uqhamasti Quiriat-jearim chekan utjasir jakenacajj jutasinjja Tatitun arcapjja apasjjapjjänwa, Abinadab sat jaken utaparuw jaytapjjaraquïna, ucasti mä kollu patancänwa; Eleazar yokaparuraquiw Tatitur catuyapjjäna uca arca uñjañapataqui.
2. Pä tunca maraw pasjjäna cuna urutejj Tatitun arcapajj Quiriat-jearim satäqui uca chekaru uscutatjja, take Israel marcpacharaquiw Tatituru walpun thaktapjjaraquïna;
3. ucatwa Samuelojj take israelitanacaru saraqui: “Jumanacatejj take chuymampi Tatitur cutt'anjjapjjäta ucapachajja, uca yakha diosanacamsa, Astarté diosanacamsa apanucjjapjjañamawa, ucatsti jacañanacamjja jupa saparuquiw churjjapjjañamaraqui, jupa saparuquiraquiw yupaychapjjañama. Ucapachaquiw jupajj take filisteo jakenacan amparapatjja khespiyapjjätam” sasa.
4. Israelitanacasti chekapuniw Baal diosanacsa, Astarté diosanacsa apanucjjapjjäna, ucatsti Tatitu saparuquiraquiw yupaychapjjäna.
5. Ucatsti Samuelojj saraquïnwa: “Take Israel jakenacarojj Mizpa sisqui uca chekar tantacht'apjjam, ucat nayajj jumanacatac Tatitut mayï.”
6. Israelitanacasti Mizpa chekaruw tantacht'asipjjäna, ucanwa uma apsupjjäna, uca umwa waratatapjjäna mä ofrendäcaspas Tatitutaqui uqhama. Uca urusti ayunapjjänwa, khanwa arsusipjjaraquïna Tatitu contra jucha luratanacapjja. Uca Mizpa chekanjja Samuelojj israelitanacan jach'a jilïripa tucjjaraquïna.
7. Filisteonacasti israelitanacan Mizpa chekan tantacht'atätap yatisinjja, filisteonacan jilïrinacapajj israelitanac contraw jutapjjäna. Israelitanacasti uc ist'asinjja wal ajjsarapjjäna.
8. Samuelorusti sapjjaraquïnwa: “Tatitu Diosasaru mayiscaquim jiwasanacataqui, filisteonacan amparanacapat jiwasaru khespiyañapataqui” sasa.
9. Samuelosti mä ovej kallu catusinjja uqhampachwa Tatiturojj sacrificiot loktäna, Israel marcataquiraquiw Tatitut wali mayïna, Tatitusti mayitaparojj ist'araquïnwa.
10. Cunapachatejj Samuelojj sacrificio Tatitur loktascän ucapachaw filisteonacajj israelitanacaru nuwarañataqui jutapjjäna, ucatwa Tatitojj jupanacarojj mä jach'a khejjo khejjo apayani, ucatsti wali sustjasipjjaraquïna, uqhamatwa israelitanacajj atipjapjjaraquïna.
11. Mizpa sisqui uca chekatsti israelitanacajj janc'aquiw mistuwayapjjaraquïna filisteonacar arctañataqui, ucatsti Bet-car sisqui uca aynachcamaw arcantapjjäna.
12. Ucatsti Samuelojj mä kala ittasin Mizpa, uqhamarac Sen sisqui uca taypiruw ayruntäna, Eben-ezer sasaw suticharaquïna: “Jichhacamaw Tatitojj yanapasquistu” sasa.
13. Filisteo jakenacasti atipjatäpjjänwa, janiraquiw mayampsa Israel marcarojj nuwiri jutcjjapjjänti; Samuelon jacañapcamasti Tatitojj filisteonac contrapunïnwa.
14. Cawquïri marcanactejj filisteonacajj israelitanacat aparapcatayna ucanacasti Ecrón sisqui uca chekat kalltasina Gat sisqui ucacamajja wasitatwa israelitanacancjjäna. Uqhamatwa israelitanacajj filisteonacan amparanacapat orakenacapjja cutsuyasjjapjjäna, israelitanacampi, amorreonacampi sumancañaw utjaraquïna.
15. Samuelosti take jacañapanjja Israel marcan jilïripapunïnwa.
16. Sapa mararaquiw Betel, Gilgal, uqhamarac Mizpa sisqui uca chekanacaru sarirïna, take uca chekanacan israelitanacan ch'ajjwanacapa uñjiri.
17. Ucatsti Ramá sisqui uca chekaruw cuttanjjaraquirïna, cawqhanccäntejj utapajj ucaru, ucqhatpachawa Israel marcarojj apnakaraquïna. Ucansti mä altarwa Tatitutaquejj sayt'ayaraquïna.

Salmos 55:1-8
1. Diosajjay, mayisitajjarojj ist'aquimaya. Janiquiy mayisitajjarojj jan ist'ir tucumti.
2. [2-3] Jaysaquitaya, ist'araquitaya: llaquinacajjaw aynacht'ayitu. Uñisirejjan arupaw ajjsarayitu, ñankha lurir jakenacan wararitanacapaw qhathatiyitu. Cunayman llaquimpiw apjjatapjjetu, k'apisiñampiw catjañ munapjjetu.
3. ***
4. Ajjsarañaw chuymajjar manti, jiwayir ajjsarañaw catuntitu,
5. mulljasiñamp ajjsarañampiw muyuntitu, ajjsarañat qhathatquiriw uñjasta.
6. Ucat sista: “jamach'in chhekhapaniquïrista, ucapachajj thoktiristwa, samart'araquiristwa.
7. Thoktasajj wali jayaruw sarjjerista, wasaran jacasjjerista,
8. cunayman jach'a thayanacataquiw imantasjjerista, mank'antir tutucataquiw jaltjjerista, jach'a thayampita, jallumpit khespjjerista” sasa.

Proverbios 15:14-14
14. Yatiñan jakejj juc'ampwa yatikañ muni, ucampis jan amuyt'an jakejja jan walinacampiw apayasi.

Lucas 21:20-38
20. “Cunapachatï Jerusalén marcaru ejercitonacan muyuntata uñjapcäta ucqhajja, yatipjjam uca marcajj janc'aqui t'unjatäñapa.
21. Ucapachasti Judeanquirinacajj kollunacar jaltjjapjjañapawa; Jerusalén marcanquirinacasti ucatjja mistjjañanacapawa, uqhamarac pampanquirinacajja janiw marcarojj cutt'apjjañapäquiti.
22. Uca urunacasti mutuyäwi urunacäniwa, ucan take cunatejj Kellkatanacanjj sisqui ucanacajj phokhasini.
23. ¡Ay pobre warminaca qhitinacatejj ucürunacan usurïpjjani, jan ucajj jisc'a wawanacanïpjjanisa! Wali t'akhesiñaw orakenjj utjani, uqhamarac mä ajjsarcañ mutuyäwiw utjaraquini aca jakenacataqui.
24. Yakhepanacajj guerran jiwarayatäpjjaniwa, mayninacasti take marcanacaruw preso apatäpjjani; yakha marcat jutirinacaw Jerusalén marcjja tacsupjjani, cunapachcamatï uc lurañataquejj tiempojj churatäqui uca horascama.
25. “Ucapachasti unañchanacaw utjani intina, phajjsina, warawaranacana; orakensti marcanacajj mayjt'atäpjjaniwa, uqhamaraquiw sustjasipjjani kota mathapinacan ajjsarcañ khothutitanacapatjja.
26. Jakejj ajjsarañatwa thayjtani cunatejj oraken pascani ucat yatisina; ucatsti alajjpachanjja jach'a ch'amanacapamppachaw qhathatini.
27. Ucapachaw Jaken Yokaparu uñjapjjani, kenay patan ch'amampi, jach'a cancañapampi jutasquiri.
28. Cunapachatï acanacajj pasañ kalltani ucqhajja, ch'amachasipjjam, uqhamarac suyapjjam janc'aquiraquiw khespiyatäjjapjjäta.”
29. Uqhamaraquiw aca amuyt'äwimp uchäna: “Higo ali uñtapjjam, jan ucajj cawquïr yakha alsa.
30. Cunapachatï uñjapjjäta laphinacap niya ch'ojjñatatasquiri ucapachasti, jumanacpachaw yatipjjtajja jallupachajj jac'ancatapjja.
31. Ucapachparaquiw acanac pasir uñjapcäta ucqhajja, yatipjjam Diosan reinopajj jac'ancatapa.
32. “Khanacwa sapjjsma, take acanacaw pasani janïra jichha pacha jakejj jiwarquïpana.
33. Alajjpachampi acapachampejj tucusiniwa, ucampis arunacajjajj janiw tucuscaniti.
34. “Amuyasipjjam, jan chuymanacamjja vicionacampi machañanacampi kalarayasipjjamti, uqhamarac aca jacañan llaquisiñanacampisa jan qhä urun jumanacajj acatjamat catjayasipjjañamataqui,
35. cunjämtejj mä sipitajj jist'antasquis uqhama. Uca urusti uqhamwa jutani take orakpachan jaquirinacjjaru.
36. Jumanacajj janc'aquïpjjamaya, uqhamarac orapjjam, take horasana uqhamat take acanac pascani ucat jaltapjjañamataqui, uqhamarac Jaken Yokap nayrakatan uñstapjjañamataquisa.”
37. Jesusajj sapa uruw templon yatichirïna, arumasti Olivos sat kolluruw sarjjerïna ucan khantatiñataqui.
38. Take jakeraquiwa templorojj sapa alwa purinirïna Jesusar ist'añataqui.