A A A A A
Bible in one year
February 29

Levítico 25:1-55
1. Tatitusti Moisesarojj Sinaí kollun parläna; aqham saraquïnwa:
2. “Israelitanacarusti aqham saraquim: Cunapachatejj jumanacajj cuna oraktejj churapcäma ucaru mantjjapjjäta ucapachasti orakejj samaraniwa, uca samaräwisti Tatitutaquiraquïniwa.
3. Yapunacamjja sojjta maraw yapuchasipjjäta. Uqhamaraqui uva yapunacamsa sojjta maraw qhuchhurapjjaraquïta, uca uva achunacsa apthapipjjaraquïta,
4. ucampisa pakallko mara purinjjepansti orakejj samaraniwa, uca samaräwisti Tatitutaquiraquïniwa; uca marasti janipun yapunacamjja yapuchapjjamti, janiraqui uva alinacamsa qhuchhurapjjamti;
5. janiraqui yawthapipjjamti jupapacha alcani uca trigonacjja; khepa cosecha apthapitatjja, janiraqui jan qhuchhurat uva alinacatsa uvanacjja apthapipjjamti, orakejja marpacha samarañapapuniwa.
6. Cuntejj orakejj jan yapuchatäcasina achcani, uca samaraña maranacapanjja, ucasti jumanacan mank'añataquïniwa, uywatanacamana, sirvirinacamana, uqhamarac cawquïri jakenacatejj jaya marcat jutasin jumanac taypin jacapcani ucanacataquiraquïniwa;
7. uqhamarac uywanacamataquisa, uca quipcaraqui montenquiri animalanacataquisa. Cuntejj orakejj achcani ucajj jumanacan mank'añataquïniwa.
8. “Jumanacasti pakallko semananaca sapa mara jact'apjjäta, jan ucajj pakallko maranacsa, uca pakallko maranacsti pakallko cutiraquiw jact'apjjäta, takpachasti pusi tunca llätuncani maranacaw jact'asini,
9. uca marana pakallko phajjsi sarakjjepansti, uca phajjsina tunca uru sarakatarusti, cunürutejj juchanacat pampachatäña jicjjataña urüqui ucapachasti jumanacajj mä pututu phust'apjjäta take aca marcpachana.
10. Pheska tunca mara purinjjepansti jumanacajj uca mararojj mä khespiyasiñ maratwa catokapjjäta; uca marasti khespiyasiña maräniwa, uca marasti take marcpachana takenitaqui khespiyatäñajja utjatapwa yatiyapjjäta. Uca marasti take jakewa utaparu cutt'jjani familiapan ucaru, uqhamarac orakenacapsa tumpasjjaraquini.
11. Uca pheska tunca marasti jumanacataquejj khespiyasiña maräniwa, uca marasti janiw jumanacajj yapuchapcätati, janiraquiw jupapacha jiliri trigsa yawthapipjjätati, janiraquiw uva yapumat achunacapsa apthapipjjätati,
12. uca marajj jumanacataqui khespiyasiña marätap laycu, uqhamarac mä suma kollana marätap laycu. Cuntejj orakejj jupapacha achcani ucacwa mank'apjjäta.
13. “Uca khespiyasiñ maransti jumanacajj takeniwa orakenacamjja tumpasjjapjjäta.
14. Maynitejj mä orake aljani jan ucajj alasinisa, ucasti jan maynitjja engañañaru uchaspati;
15. qhititejj alascani ucasti mä suma alapa pagañapawa, kawkha maratejj pasqui ucat suma jact'asina, cunapachatejj khespiyasiñ marajj utjcän ucqhatpacha, aljiristi kawkha maranacas uca oraket cosechsuñajj utjascaraqui ucarjamaraquiw aljañapa;
16. walja maranaca cosechañataqui utjascchi ucapachasti uca oraken alapajj jilaraquïniwa. Juc'a maranacaqui cosecha apsuñataquejj utjchi ucapachasti alapajj juc'aquiraquïniwa, cunatejj aljasqui ucasti kawkha maratejj cosechañataquejj utjqui ucaw aljasejja.
17. “Jan qhitisa yakharu jan walinac lurpati. Diosarusti ajjsartapjjaraquim. Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja.
18. Nayan leyinacajjarjama sarnakapjjam, arsutanacajjarusti phokhapjjaraquim. Ucanacarusti phokhapjjapunim, ucapachaquiw uca orakenjja cusisita jacasipjjaraquïta.
19. Orakesti sumwa achuraquini, jumanacasti uca orakenjja cusisitaw jacasipjjaraquïta, ucatsti uca achunacjja sist'asiñcamaw mank'asipjjaraquïta.
20. “Inas jumanacajj sapjjaraquisma: ¿Uqhamasti cunraqui pakallko mara purinjjani ucapachasti mank'añänisti, jan yapuchcañäni, janiraqui cosecha apthapcañäniti ucapachasti? —sasa.
21. Nayaw jumanacarojj sojjtïri maräqui ucanjja bendicionanac apayasinipcäma, ucapachasti cosechjja jilarquiri quimsa marataquiw apthapipjjaraquïta;
22. uqhamwa jumanacajj cuna granotejj imata utjcani ucat mank'apjjäta, quimsakallko mara purincani ucapacha yapuchasipcäta ucañcamajja, uqhamarusa llätunquiri maracamaw mank'asipcaraquïta cosecha apthapiñajj puriniñapcama.
23. “Orakesti janiraquiw wiñayataqui aljatäñapäquiti, orakejj nayanquiwa; jumanacasti aca orakenjja sart'iri jakenacaquïpjjtawa.
24. Uqhamasti jumanacajj cawquïri orakenactï catupjjäta, uca orakenacsti nayra orakeniruw cuttayjjapjjäta, jupanacaw wasitat uca orakenacjja tumpasjjapjjaraquini.
25. “Mayni marca masimatejj aynacht'ata uñjasini, ucat orakepa jumar aljätamjja, ucapachasti mayni jac'a familiapaw jutani, ucat uca orakjja cutsuyjjaraquini, cuntejj familiapajj aljcatayna uca.
26. “Cunapachatejj maynejja jan jac'a familianïcani, cawquïritejj uca orake cutsuycaspa uca. Ucapachasti uca jakejj kollke tantt'asini uca orake cutsuyasjjañataqui,
27. ucat suma tantiyt'araquini kawkha maranacasa pasjjatayna uca orake aljatapatjja, ucatsti alasirirojj kawkhatejj kollkejj churaña waquisqui ucqhwa cuttayjjaraquini, ucatsti jupajj wasitatwa orakepjja tumpasjjaraquini.
28. Ucampisa janitejj kollkejj ucacama utjarapcani uca orake cutsuyasjjañataqui ucapachasti uca orakejj alasirin amparapancascaquiniwa, khespiyasiñ mara puriniñapcama; ucapachaw uca orakejj wasitata cutsuyatäjjaraquini, aljiristi wasitatwa uca orakjja catusjjaraquini.
29. “Maynitejj mä uta mä marcana aljasini, uca marcasti jach'a perkanacana muyuntayata marcaraquïni ucapachasti uca aljasirejj aljatat ucsarusti mä maraw utjasqui uca uta cutsuyasjjañataquejja.
30. Ucampisa uca utatejj uca marana jan cutsuyatäcani ucapachasti alasirimpiquiw uca utajj kheparjjani, uqhamarac wawanacapampisa. Janiw uca utajj khespiyatäcjjaspati khespiyasiña maranjja.
31. Ucampisa cawquïri utanacatejj jan perkani marcanacanccani ucanacasti pampa orakenacjamaquïscaniwa; cutsuyasitäscaspawa, uqhamarac khespiyasiñ maransa khespiyatäscaraquispawa.
32. “Levitanacasti wasitatjja cutsuyasjjapjjapuniniwa cawquïri utanacatejj jupanacan marcanacapancqui ucanacjja.
33. Cawquïritejj cutsuyascani ucatejj mä levita jakëni ucasti uca utatjja mistuwayjjañapawa khespiyasiña maranjja, cawquïritejj levitanacan marcapäqui ucaruw sarjjañaparaqui, cawqhantejj utapajj utjqui ucaru, levitanacan utapasti cawquïritejj levitanacan marcapan utjqui ucaquiwa, take israelitanac taypinjja.
34. Cawquïri uywa awatisiña orakenacatejj levitanacan marcapan utjqui ucanacasti janipuniw aljatäcaspati, uca orakenacajj wiñayataqui levitanacataqui satätap laycu.
35. “Mayni marca masimatejj aynacht'ata uñjasini, ucat juman ucaru jutaraquini yanapa mayiñataqui, ucapachasti jaya marcat jutiri jakëcaspasa uqhamwa catokäta, jupsti utamaruw catokaraquïta.
36. Cuntejj mayt'cäta ucanacatsti janipun cunsa apakamti, janiraqui interesanacsa wayt'amti; ucampisa Diosamaru ajjsartam, uca marca masimarojj utamaru catokaraquim.
37. Cuna kollktejj mayt'cäta ucatsti jan interesanac cobramti, janiraqui cuna mank'tejj churcäta ucatsa cobrasimti.
38. Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja, nayaw jumanacarojj Egipto oraket apsunipjjsma, ucatsti aca Canaán orake churapjjaracsma, nayajj jumanacan Diosamäñajjataqui.
39. “Mayni marca masimatejj aynacht'ata uñjasini, jumampïcasina, ucat jumaru aljasjjaraquïtam ucapachasti jan juparojj mä esclavorjama irnakayaraquimti.
40. Juparusti utaman nacirïcaspasa, jan ucajj mä korpachasiri jakëcaspasa uqhamaru uñjam. Jumataquisti khespiyasiñ mara puriniñapcamaw irnakaraquini,
41. ucatsti utamatjja mistuwayjjaraquiniwa take wawanacapampi, cawqhancquitejj familianacapajj ucqharuw cuttawayjjaraquini pachpa orakeparu,
42. jupanacajj nayan sirvirinacajjätap laycu; nayaw jupanacarojj Egiptot apsunta janiw jupanacajj esclavot aljatäñapäquiti.
43. Jan jupanacarojj khoru cancañampi uñjamti, jan ucasti Diosaru ajjsartam jupajj jumanacan Diosapätap laycu.
44. “Jumatejj esclavonacanïña munsta ucapachasti yakha marcanacat alasim, cawquïri marcanacatejj juman marcama jac'ancqui ucanacata.
45. Yakha marcat jutiri jakenacsa, cawquïrinacatejj jumanac taypin jacapqui ucanacarusa, uqhamarac marcaman nazqui uca wawanacaparusa alasiscaraquismawa jumancañapataqui.
46. Ucatsti wawanacamarojj mä herenciäcaspasa uqhamwa jaytjjapjjaraquïta, cunapachatejj jumanacajj jiwjjapjjäta ucapacha. Wawanacamasti uca esclavonacampejj sirviyasisipcaraquiniwa. Ucampisa janipuniw jumanaca israelitanacajj cawquïri jila masinacamarusa wali khoru cancañampi apnakapjjañamäquiti, janiraquiw t'akhesiyañamäquisa.
47. “Yakha marcat jutir jaketejj jumanaca taypina jaccasina kamiri tucuni, ucampisa uca jaya marcat jutiri jaken uta jac'apan mayni israelita jakejj pobreru tucuraquini, ucat uca israelita jakejj uca jaya marcat jutiri kamiri jakeru aljasjjaraquini, jan ucajj yakha jaya marcat jutir jakerusa,
48. uca israelita jakensti waquisiscaquiwa libre sarnakasiñ alasiñapajja, aljatäcchin ucqhasa. Ucampis khespiyatäjjaspawa mayni jilanacapana,
49. mä tío, jan ucajj mä primo jilasa, jan ucajj cawquïri jac'a familiasa ucanacaw juparojj khespiyapjjani, jan ucajj jupa quipcasa khespiyasjjaquiraquispawa, kollkepatejj utjaspa ucapachajja.
50. Ucsti sumwa tantiyt'asiraquini cuna maratejj jupajj aljatäcäna uca, ucatsti kawkha maratejj khespiyasiñ marataquejj jilt'qui ucwa tantiyt'araquini; uca alañ alapasti kawkha maratejj jilt'qui ucarjamaraquïniwa, kawkha maratejj irnakcatayna ucanacasti suma tantiyt'ataraquïniwa cunjämarutejj irnakerinacarojj pagatäqui uqhamarjama.
51. Walja maranacatejj utjascchi, ucapachasti kawkhatejj pagañajj waquisqui ucqha kollke khespiyasiñataquejj cuttayjjani, cunapachatejj jupajj aljatäcän uqhamarjama,
52. ucampisa khespiyasiñapataquejj juc'a maranacaquitejj jilt'cani ucapachasti, kawkha maranacatejj khespiyatäñataquejj jilt'qui ucarjamaquiw kollke cuttayjjaraquini.
53. Juparusti mä marataquis irnakañapataqui jawsatäcaspas uqhamarjamaraquiw uñjatäni; uca jake masimarusti janiraqui khoru cancañampi uñjamti.
54. “Uca maranacantejj jan uca jakejj khespiyatäcani ucapachasti, cunapachatejj khespiyasiñ maranacajj purinjjani ucapachaquiw khespiyasjjani, take wawanacapampi.
55. Israelitanacasti nayan sirvirinacajjaraquiwa, nayan sirvirinacajjawa; nayaw jupanacarojj Egipto marcat apsuniracta. Nayätwa jupanacan Tatitu Diosapajja.

Salmos 28:6-9
6. ¡Tatitojj kollanäpan, jupaw mayisitajjarojj ist'i!
7. Tatituw ch'amajjajja, arjjatirejjasa: juparuw takpach chuymamp iyawsta, jupasti yanapt'ituwa. Chuymajjajj cusisitawa, Tatituruw k'ochü, yuspagararaquï.
8. Tatituw marcapar ch'amañchirejja, juparaquiw ajllit reyipar yanapirisa, arjjatirisa.
9. Tatay, marcamarojj khespiyaquimaya, jumar iyawsirinacar asquinac churam; awatirir uñtat jupanacar uñjam, ¡wiñayapun amparamampejj irpam!

Proverbios 10:19-21
19. Wali parlañanjja jucha lurañawa utji, ucampis horasapar amuct'añasti yatiñ cancañanquiwa.
20. Asqui jaken arunacapajj k'omachata kollkjamawa, ucampis ñankha jaken amuyupasti jan cunataquiwa.
21. Asqui jaken arunacapajj waljaninacaruw yatichi, ucampis jan yatiñani jakejj jan amuyt'asirïtap laycuw jiwi.

Marcos 6:30-56
30. Uca khepatsti apostolonacajj Jesusamp jiquisjjasinjja, take cuntejj luranipcäna yatichanipcaraquïna ucanac yatiyapjjäna.
31. Jesusasti jupanacarojj sänwa: —Jutapjjam, mä wasar chekar samart'ir sarapjjañäni —sasa. Uqham säna jakenacan waljanïpjjatap laycu, sarirejj sarascänwa, puriniristi purisincaraquïnwa, janiraquiw mank'asiñataquis tiempojj utjcänti.
32. Uqhamasti Jesusampi discipulonacapampejj mä botet sarapjjäna wasar chekaru.
33. Ucampis Jesusar uñt'ir jakenacajj, sarir uñjapjjäna. Take marcanacat mistusinsti, jalapjjänwa, botet saririnacat sipansa nayra puripjjaraquïna.
34. Jesusasti botet mistusinjja, walja jakenacaruw uñjäna. Jupanacatsti qhuyapt'ayasïnwa jan awatirin ovejanacjamäpjjatap laycu. Ucatsti walja yatichäwinac yatichañ kalltäna.
35. Jayp'untjjepansti discipulonacajj Jesusar jac'achasisinjja sapjjänwa: —Niy jayp'öjjewa, janiraquiw cunas aca chekanjja utjquiti.
36. Jakenacar qhitanucjjam, jac'a marcanacat t'ant'a alasir sarapjjañapataqui, janiw jupanacanjja cuna mank'añanacapas utjquiti —sasa.
37. Jesusasti jupanacarojj sänwa: —Jumanacay mank'añjj churapjjamjja —sasa. Discipulonacapasti ucjjarojj sapjjänwa: —¿Nanacati pä patac denario kollkempi t'ant'a alanipjjerista mank'ayañataquejja? —sasa.
38. Jesusasti jupanacarojj sänwa: —¿Kawkha t'ant'as utjapjjtam? Uñjanipjjam —sasa. Jupanacasti uñjasinjja: —Pheska t'ant'ampi pä chawllampiquiw utjapjjetu —sapjjänwa.
39. Ucjjarusti Jesusajj: Jakenacajj tam tama ch'ijir konurapjjpan sänwa.
40. Jakenacasti tam tamawa konurapjjäna, patacata, pheska tuncata.
41. Jesusasti pheska t'ant'ampi pä chawllampi apjjarüna, ucatsti alajjpach u ñtasaw yuspagaräna. T'ant'a pachjasinsti discipulonacaparuw churäna, jakenacar laquinokañapataqui. Pä chawllatsti uca pachparaquiw takeniru laquinokayaraquïna.
42. Takeniw sist'asiñcam mank't'asipjjäna.
43. T'ant'a puchunacampi chawlla puchunacampsti, tunca payan canasta phokhwa apthapipjjäna.
44. Mank'apcän ucanacasti pheska waranka chachanacänwa.
45. Ucjjarusti Jesusajj discipulonacaparuw qhitanucüna botet maqhatapcañapataqui Betsaida marcaru. Ucchañcamasti jupajj jakenacaruw qhitanucjjaraquïna.
46. Jakenacar qhitanucjjasinsti, Jesusajj kolluruw saräna Diosat mayisiri.
47. Niy arumt'jjän ucqhasti botejj chica kotancjjänwa, Jesusasti sapaquiwa wañancascäna.
48. Discipulonacapar thaya contra ch'am tucusquir uñjasinjja, niya khantati horasaruwa Jesusajj uma pat saräna, jupanacar jicjjatañataqui. Purisinsti jupajj nayrt'irjamänwa.
49. Discipulonacapasti uma pat jutasquir uñjasinjja wararipjjänwa: ¡Almäpachaw! sasa.
50. Takpachaniw uñjapjjäna, mulljasipjjaraquïna. Ucampis Jesusajj jupanacaruw parljjayäna: —¡Jan mayjt'asipjjamti, janirac ajjsarapjjamsa, nayäsctwa! —sasa.
51. Jesusasti jupanacar jac'achasisinjja botjjaruw mistüna, thayasti t'acurjjaraquïnwa. Discipulonacapasti uc uñjasinjja wali mulljataw muspharapjjäna.
52. Jupanacajj janiw amuyt'apcänti cuna milagrtï t'ant'anacamp lurascän ucjja, kala chuymanïpjjatap laycu.
53. Kota qhurcatar maqhatasinsti, Genesaret orakeruw puripjjäna. Botsti kota thiyaruw chint'apjjäna.
54. Jupanacasti botet mistupcäna ucspachaw jakenacajj Jesusar uñt'apjjäna.
55. Ucatsti jupanacajj take uca chekanacar yatiyiriw jalapjjäna. Uc ist'asinsti jakenacajj cunayman usutanacaruw callanipjjäna, cawqhantï Jesusajj jicjjatascän ucqharu.
56. Cawqui chekarutï Jesusajj purcänjja, jisc'a marcarusa, jach'a marcarusa, pampanacarusa, usutanacjja callenacaruw apnokapjjäna. Jesusarusti achict'asipjjaraquïnwa: Tatay, isimacsay llamct'ayapjjeta, sasa. Take qhitinacatï jupar llamct'apcän ucanacajj c'umaraptapjjänwa.