A A A A A
Bible in one year
October 21

Jeremías 27:1-22
1. Josiasan yokapa Sedequiasajj pusi mara Judá orake apnakcäna, ucapachasti, Tatitojj Jeremiasaruw parläna,
2. saraquïnwa: “Mä lazonac lurasim, uqhamaraqui mä yugompi, ucanacsti takpacha cuncamaru uchasiraquim.
3. Ucatsti mä ewjja apayaraquim Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón marcanacan reyiparu, cawquïri qhitanacatejj Jerusalén marcaru jutapqui ucanacampi, jupanacasti Sedequías reyiru uñjiriw jutapjjaraquitayna.
4. Jupanacarusti reyinacaparu yatiyapjjañapataqui saraquim; naya take ch'amani Tatitu Israelan Diosapaw arsta.
5. Nayaw jach'a ch'amajjampi aca orakjja lurta, uqhamaraqui jakenacsa, take animalanacsa, ucatsti qhitirutejj nayajj muncta ucarus churaquiraquiristwa.
6. Jichhajj waliquiwa, nayasti take aca orakenacjja Nabucodonosor sirvirejjan amparaparuw catuyta, jupasti Babilonia marcan reyipawa, montenquir animalanacsa juparuraquiw catuyta.
7. Take marcanacasti juparu catuyatawa, jupaw apnakaraquini, wawapampi, allchhipampi, cunürutejj marcaparu yakha jach'a marcanacampi apnakatäñajj wact'cani uca urcama.
8. Yakhepa marcanacatejj jan ucajj reyinacasa jan Nabucodonosor reyimpi apnakatäñ muncani ucanacarojja nayaw guerrampi, mach'anacampi cunayman casta usunacampi, mutuyaraquëjja takenisa jupana apnakatäñapcama. Naya Tatituw ucjja arsta.
9. “Uca laycu jumanacajj jan ist'apjjamti uca profetanacarojja, yatirinacarusa, samcanaca khanañchirinacarusa, laykanacarusa, qhitinacatejj acat kheparu cunanacatejj lurascani ucanaca yatiyañ munirinacarusa, jupanacasti Nabucodonosor reyiru jan jaysapjjañapataquiw ch'amachasipqui, amtayasipcaraqui.
10. Cuntejj jupajj jumanacaru sapctam ucanacajj c'aricamaquiwa, jumanacasti jupanacar ist'asajja, marcanacamat jaya marcaru apanucutäñacwa jicjjatapjjäta, nayan ananucutäpjjaraquïtawa, jiwarapjjaraquïtawa.
11. Ucampisa cawquïri marcatejj Nabucodonosor reyiru jaysani, uca Babilonia marcan reyiparu, ucanacarusti naya pachpawa orakeparu kheparayaraquï, ucana jacasiñapataqui uqhamaraqui yapuchasiñapataqui. Naya Tatituw ucjja arsta.”
12. Naya Jeremiasasti aca pachpa arunacwa Judá oraken Sedequías reyiparojj yatiyta: “Babilonia marcanquir reyiparu jaysapjjam uqhamaraqui jakenacaparusa, ucapachaquiw jacapjjaraquïta.
13. ¿Cunapunisa utji jumana, uqhamaraqui marcamasa uca guerrana, mach'ampina, cunayman casta usunacampisa jiwarasipcañamataquejja? Tatitusti saraquiwa, take acanacaw jutani marcanacarojja, janitejj Babilonia marcan reyiparu jaysapcani ucapachajja.
14. Jan ist'apjjamti cawquïri profetanacatejj amtayapjjtam Babilonia marcan reyiparu jan jaysapjjañamataqui, take uca parlatanacapasti c'ariwa.
15. Tatitusti saraquiwa: ‘Janiw nayajj ucanacarojj qhitancti’ sasa. Jupanacasti inaquiw Tatitun sutipjjaru parlasipquejja. Uqhamapï Tatitojj jumanacarojja apanucusin tucjapjjätamjja, uqhamaraquiw jumanacasa, uca c'ari profetanacasa cuntejj sapcayätam take ucanacasa jiwarapjjaraquiniwa” sasa.
16. Uqhamaraquiw sacerdotenacarusa, take jakenacarusa parlaracta, jupanacarusti saractwa: “Aqham siw Tatitojja: ‘Cawquïri profetanacatejj janc'aquiw Babiloniatjja cuttanjjañäni, sasa parljjayapjjtam, uca quipcaraqui cuntejj Tatitun templopata apapqui ucanacasa janc'aquiw cuttayanitäjjani sasa parljjayapctam uca profetanacarojj jan ist'apjjamti.’ Cuntejj jupanacajj parljjayapjjtam uca arunacajj c'aricamaquiwa.
17. ¡Jan jupanacarojj ist'apjjamti! Jan ucasti Babilonianquir reyiru jaysapjjam, ucapachaquiw jacapjjaraquïta. ¿Cunapunisa utj-jjaraquispasti aca marcan k'ala mayjaru t'unthapisina montont'atäñapataquisti?
18. Jupanacatejj chekpachana profetäpjjchi ucqhasti, uqhamaraqui chekpachatejj nayajj jupanacaru parljjaysta, ucapachasti naya take ch'amani Tatituru mayipjjetpan, cawquïri yänacatejj templonsa uqhamaraqui Judá oraken reyipan palaciopan utjasqui uca yänacajj jan Babiloniaru apatäñapataqui, uqhamaraqui cawquïri yänacatejj Jerusalén marcan utjqui ucanacasa.”
19. [19-21] “Cunapachatejj Nabucodonosor reyejj Joacim jaken Jeconías yokaparu Judá oraken reyiparu apjjäna, ucatsti Babiloniaruw apanucüna Judá orakenquiri, uqhamaraqui Jerusalén marcan take jilïri jakenacaparu, ucapachasti janiw uca jach'a pilaranaca saycän ucjja apascänti, uqhamaraqui cawquïri jach'a pilatejj broncet lurata utjcaraquïna, ucsa cunanacatejj templon yänacajj utjcän ucanacsa janiw apascaraquïnti. Take ch'amani Tatitusti uca yänaca toketjja, cawquïrinacatejj Jerusalenansa Judá oraken reyipan palacionacapansa jilt'cän uca yänacatjja aqham siwa:
20. ***
21. ***
22. ‘Take uca yänacjja Babiloniaruw apasjjapjjani, ucatsti ucancaraquiniwa cunapachatejj nayajj wasitat aca chekaru cuttayanjjañ munä ucqhacama. Naya Tatituw uca arunacjja arsta.’ ”

Jeremías 28:1-17
1. Uca pachpa marana, cunapachatejj niya pheska phajjsi pasjjäna, Sedequiasajj Judá oraken pusi mara apnakcän ucapachajj, Gabaón marcanquiri Azur jaken Hananías sat profeta yokapaw Jeremiasarojj templon parläna, sacerdotenaca, uqhamaraqui take jakenac nayrakatana, aqham sasa:
2. “Israelan Diosapa take ch'amani Tatitusti siwa: ‘Babilonia marcanquiri reyipan yugopjja p'acjäwa,
3. acat quimsa mararusti aca chekaruw cuttayanjjaraquï cuna yänacatejj templota Babilonianquiri Nabucodonosor reyejj apascäna take ucanaca.
4. Uca quipcaraquiwa, Joacim jaken yokapa, Judá oraken Jeconías reyiparusa cuttayanjjaraquïwa aca pachpa chekaru, uqhamaraqui take jakenacasa Judá oraketa Babilonia orakeru apatäpcäna ucanacasa cuttanjjapjjaraquiniwa. Jïsa, nayaw Babilonia orakenquiri reyipan yugopjja p'acjä. Naya Tatituw ucjja arsta.’ ”
5. Jeremías profetasti Hananías profetarojja sacerdotenac nayrakatana, take jakenac nayrakatanwa templon aqham saraqui:
6. “¡Jïsa, añchaquit Tatitojj uqham lurcaspa! ¡Añchaquit Tatitojj, cuna arunactejj parlcta ucanacjja phokcaspa, take cunanacatejj templota apatäqui uca yänacsa aca chekaru cuttayanitäjjaraquispa, uqhamaraqui take qhitinacatejj Babiloniaru apatäpqui jupanacasa cuttanjjapjjaraquispa!
7. Ucampisa aca arunac ist'am cuntejj jumaru uqhamaraqui take jakenacaru siscta ucanaca:
8. Cawquïri profetanacatejj nayrapachan utjcäna, janïra jumas, nayas nascäyätan ucapacha; ucanacasti guerranacana, t'akhesiñanacana uqhamaraqui cunayman casta usunacan utjañapacwa yatiyapjjäna, walja marcanacataqui uqhamaraqui jach'a ch'amani reinonacataquisa.
9. Ucampisa cunapachatejj mä profetajja sumancaña yatiyi, ucatsti uca yatiyatanacapajj phokhasi ucqhasti yattanwa Diosajj jupar qhitanitapa” sasa.
10. Uqhamasti Hananiasajj Jeremiasan cuncapatjja uca yugo apakjjasin, jisc'a jisc'a tucjaraquïna.
11. Uqham lurcasasti saraquïnwa take jakenac nayrakatana: Tatitojj aqham siwa: ‘Aca quipcaraquiwa, acat pä mararojj Babilonianquiri Nabucodonosor reyin yugopjja take marcanacata apakjjaraquï, ucatsti t'unjaraquïwa” sasa. Jeremiasasti ucatjja sarjjänwa.
12. Mä kawkha pachanaca pasjjepansti cunapachatejj Hananiasajj Jeremiasan cuncapata yugo apakasin t'unjcän uca pasatatsti Tatitojj Jeremías profetaruw parlaraquïna aqham sasa:
13. “Saram ucatsti Hananiasaru saraquim, nayaw jumaru sisma: ‘Lawat lurata yugjja jisc'a jisc'wa t'unjtajja, ucampisa jichhajj nayajj jumataquejj hierrot lurat mä yugo waquicharapiracsma.
14. Naya, Israelan Diosapa take ch'amani Tatituw arsta: Take marcanacan cuncanacapjjarusti nayaw mä hierrot lurat yugo uchta, uqhamat jupanacajj esclavot Babilonianquiri Nabucodonosor reyiru sirvipjjañapataqui. Montenquiri animalanacsa jupan amparaparuw catuyta’ ” sasa.
15. Uqhamasti Jeremiasajj Hananiasarojj sänwa: ¡Hananías, aca arunac ist'am! Janiw jumarojj Tatitojj qhitanctamti, ucampisa jumajj c'ari arunacwa aca marcarojj yatiyascaractajja, mä c'ari suyt'äwi churasajja.
16. Ucatwa Tatitojj jichhajj aqham sejja: ‘Jïsa, qhitämawa, ucampisa aca oraket chhaktañamataquiw qhitäma. Jichha maraw jumajj jiwäta, aca marcaru arunacamampejj nayataqui sartayatam laycu” sasa.
17. Hananías profetasti uca marajj pakallko phajjsi sarakataruw jiwjjäna.

Salmos 119:33-40
33. Tatay, leyiman thaquipay uñacht'ayita, nayasti tucuycamaw arcä.
34. Munañam phokhañay yatichita, takpach chuymampiw arunacam imä.
35. Arsutanacaman thaquipanay irpita, ucanquiw nayan cusisiñajjajja.
36. Arsutanacamaruy chuymajj alcatayita, janiquiy inampst'añar puriyistati.
37. Janiquiy inamay yänacar uñtayistati, thaquiman sarañatac jacañ churita.
38. Uywatamarojj arsutam phokhaquimaya, iyawsirinacamar arsut arunaca.
39. Nayar ajjsarayir llaquisiñ apakt'ita, arsutanacamajj munasiñ arunacawa.
40. Nayaw arsutanacamarojj munasta; asqui cancañamampiy jacañ churita.

Proverbios 27:18-18
18. Qhititejj higo yapu sum uñjqui ucajja, achupatjja mank'asiwa; qhititejj uywiripan yänacapa sum uñjqui ucajja, jach'achatawa.

2 Tesalonicenses 3:1-18
1. Uqhamaraqui jilatanaca, nanacataqui Diosat mayipjjam, Tatitun arunacapajj janc'aqui take chekanacar puriñapataqui, uqhamarac munasiñampi nanacar catokapjjañapataqui cunjämtejj jumanacajj catokapjjesta uqhama.
2. Diosat mayipjjaraquim, jan wali jakenacat khespitäpjjañajjataqui, jan takeni iyawsañanïtap laycu.
3. Ucampis Tatitojj chekawa, jupajj ch'amañchapjjätamwa, take jan walitsa imapjjaraquïtamwa.
4. Tatituruw iyawsapjjta, jumanacarojj cuntejj ewjjt'apjjsma ucwa lurasipcta, jichhas lurasipcaquïtawa.
5. Tatitojj jumanacar yanappan munasiñana cunjämtejj Diosajj munasiñapampi t'akhesiñanacasansa Cristo toke ch'amañchistu uqhama.
6. Jilatanaca, ewjjt'apjjsmawa Tatit Jesucristosan sutiparu, jithektapjjam cawquïr jilatatejj jan irnakañ munqui ucatjja, uqhamarac cuntejj nanacajj yatichapjjsma ucarjama jan sarnakañ munirinacatjja.
7. Jumanacajj yatipjjtawa cunjämtejj nanacar uñtasin jacapjjañamäqui uca, nanacajj janiw jan irnakasa jumanac taypinjja jacapcti.
8. Janiraquiw qhitin mank'apsa inaqui mank'apcti, jan ucasti uruy arumaw irnakapjjta, jan jumanacataqui mä llaquïscañapataqui.
9. Nanacan waquisïnwa chekpachansa jumanacat yanapa mayiña ucasa, uqhampachas nanacajj irnakasipcactwa, jumanacajj nanacar uñtasina arcapjjañamataqui.
10. Cunapachatejj jumanacampïpcäyäta ucqhajja, aca yatichäwjja churapjjäyäsmawa: “Qhititejj jan irnakañ munqui ucajja, janirac mank'cpati” sasa.
11. Yatiyapjjaraquituwa mayninacajj jumanac taypinjja jan cun lurasaqui sarnakapjjatapa, jan ucasti ina ch'usanacanaqui jicjjatasipjjatapa.
12. Uca casta jakenacarojj Tatit Jesucristosan sutipjjaruw ewjjt'apjjta: “Llamp'u chuymampi jacañataquejj irnakapjjpan” sasa.
13. Jilatanaca, asqui lurañanjja jan karjtasipjjamti.
14. Cawquïrinacatejj aca carta toke sapjjsma ucaru jan yäkcchi ucarojj uñt'apjjam, janirac jupampejj sarnakapjjamti jupa pachpa p'enkasiñapataqui.
15. Ucampis jan uñisirit uñt'apjjamti, jan ucasti mä jilatarjama yanapt'apjjam.
16. Pachpa samarañan Tatitojj jumanacarojj samarañ churpan take horasansa, cunayman toketsa. Tatitojj take jumanacampïpan.
17. Naya Pablowa aca aruntanacjja pachpa amparajjampi kellkt'anipjjsma, take cartanacsa sutejjampiw kellkantaractjja.
18. Tatit Jesucristosajj qhuyapayasiñap take jumanacar churpan.