A A A A A
Bible in one year
February 27

Levítico 23:1-44
1. Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:
2. “Israelitanacarusti aqham saraquim: Acnïri urunacaw Tatitutaqui sata yakhachata urunacajja, jumanacasti uca urunacanwa kollana tantachasïwinaca lurasa tantacht'asipjjäta.
3. “Sojjta uruw irnakañamjja lurasïta, ucampisa pakallko uru puripansti uca urojj janipuniw cuna luräwsa lurätati; uca urojj samaraña urüniwa, uca urusti suma kollana tantachasïwi lurasaw tantacht'asipjjaraquïta. Cawqhansa jacascam, uca urojj Tatitun urupapunïniwa, Tatituta amtasiraquïta.
4. “Acanacaraquiwa kollana urunacajja uqhamat Tatituru yupaychasa kollana tantachasïwinac lurapjjañamataqui, uca urunacaw jumanacajj tantacht'asipjjaraquïta.
5. “Kalltïri phajjsina tunca pusini uru sarakataru, jayp'thapirusti pascua fiesta lurapjjäta Tatitut amtasisa.
6. “Uca pachpa phajjsina tunca pheskani uru sarakatarusti, jan levaduran t'ant'anaca mank'aña fiesta amtapjjaraquïta. Pakallko urunacaw jan levaduran t'ant'a mank'apjjäta.
7. Kallta urusti mä kollana tantachasïwi lurapjjäta. Uca urusti janipuni cuna casta irnakañanacsa lurapjjamti.
8. Pakallko urunacaw Tatiturojj ofrendanaca nact'ayasin loktapjjäta, pakallko uru purinjjepansti mä kollana tantachasïwi lurapjjäta. Janipuniw uca urojj cuna casta irnakañanacsa lurapjjätati.”
9. Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:
10. “Israelitanacarusti aqham saraquim: Cunapachatejj jumanacajj cawquïri oraktejj churapcäma ucaru mantapjjäta ucanwa, trigo apthapipjjäta, ucapachasti nayrïri markjja sacerdoteruw churapjjäta.
11. Samaraña uru pasatatsti khepürojja sacerdotejj Tatituruw mä suma k'apquiri ofrendäcaspasa uqhama churjjaraquini, uqhamat jumajj catokatäñamataqui.
12. Uca pachpa uru cunapachatejj uca trigo marka churapcäta uca urusti mä marani oveja churapjjaraquïta, uca ovejasti jan cuna camacht'ata k'oma ovejäñaparaquiwa, ucasti Tatitutaqui nact'ayasina loktatäñaparaquiwa.
13. Uqhamarusa pusi kilo chicatani suma jac'u apanipjjaraquïta, ucasti aceitempi chaputäñapawa, Tatitutaqui nact'ayasin loktatäjjaraquiniwa. Uqhamarusa mä litro vinompi apapjjaraquïta, ucasti Tatitutaqui wartataraquïniwa.
14. Jumanacan Tatitun ucaru ofrendanacama apañcamasti janiw t'ant'a mank'apjjätati, janiraquiw trigo jamp'itsa ni trigsa mank'apjjätati. Acasti jumanacataquejj wiñaya leyiwa awquinacamataqui, wawanacamataquiraqui; cawqhansa jacasipcam jumanacajja.
15. “Cunürutejj jumanacajj uca trigo markanaca apapcäta Tatituru mä suma ofrendäcaspasa uqham loktañataqui, samaraña uru pasatata, khepürutjja pakallko semananaca pasayapjjäta.
16. Ucatsti samaraña uru phokhasjjepana, uca pakallko semanarusti mä urumpi yapjjatapjjäta, ucampiw pheska tunca urunacajj phokhasjjaraquini. Ucapachaw jumanacajj Tatituru machaka trigotjja mä ofrenda loktapjjäta,
17. utanacamatsti pä suma t'ant'anaca apapjjaraquïta, uca t'ant'anacasti suma trigota levadurani luratäñapawa, sapa t'ant'asti niya pusi kilonjamaraquïniwa, ucasti nayrakata achunacata loktäwiraquïniwa, Tatitutaqui.
18. Uca t'ant'anacampi chicsti pakallko orko ovejanacwa apapjjaraquïta, ucanacasti mä marani kallunacäñapawa, uqhamaraqui c'umara jan cuna camacht'ata kallunacaraqui; mä orko vacampi, uqhamarac pä orko ovejanacampi, ucanacasti Tatitutaqui k'ala nact'ayasin loktataraquïniwa, uca naqhata ofrendasti Tatitutaqui suma k'apquiri ofrendaraquïniwa; cuntejj jumanacajj granonacatsa, uqhamarac vinotsa ofrenda loktapcäta ucanacatjja.
19. “Jucha luratanacatsti mä cabrito sacrificiot loktapjjaraquïta, uqhamarac pä orko ovejanaca sumancthapiñataqui ofrendanaca loktapjjaraquïta, uca ovejanacasti mä marani ovejanacäñapawa.
20. Sacerdotew uca uywanacjja loktaraquini, Tatitun nayrakatapana jupataquejj mä suma k'apquiri ofrendäcaspasa uqhama, cuna t'ant'anactejj apanipcäta, uqhamarac pä ovejanactejj apanipcäta ucanacampi chicwa loktapjjäta. Ucanacasti Tatituru loktataraquïniwa, ucatsti sacerdotetaquëjjaraquiniwa.
21. “Uca urusti jumanacajj mä suma kollana tantachasïwi lurapjjäta, janiraquiw uca urojj ni cuna casta irnakañsa lurapjjätati. Aca leyisti jumanacataquejj wiñayataquiwa, awquinacamataqui, uqhamarac wawanacamataquisa; cawqhansaya jacasipcam jumanacajja.
22. “Cunapachatejj cosecha horasajj purinjjani ucapachasti yapumatjja jan trigjja jan mayani apthapisimti, janiraqui k'ala chhajjmthapisimti trigo puyanaca jalaktirinacjja. Ucanacajja pobrenacataqui, uqhamarac jaya marcat jutiri jakenacataquiw jilt'ayäta. Nayätwa jumanacana Tatitu Diosamajja.”
23. Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:
24. “Israelitanacarojj aqham saraquim: Pakallko phajjsi sarakatarusti, jumanacajj samarañ uru uca phajjsi kalltanja lurapjjäta, ucatsti suma kollana tantachasïwi lurapjjaraquïta, amtasiñataqui, trompetanaca uca urojj phust'apjjaraquïta.
25. Uca urojj jumanacajj Tatituruw mä suma naqhata sacrificio loktapjjaraquïta, janiraquiw uca urojj ni cuna casta irnakañsa lurapjjätati.”
26. Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:
27. “Uca pachpa pakallko phajjsi sarakatansti, tunca uru sarakatarojja, jumanacajj mä suma kollana tantachasïwi lurapjjäta, uca urusti ayuno lurapjjäta, uqhamarac Tatitutaquisti mä ofrenda nact'ayasina sacrificiot loktapjjaraquïta.
28. Uca urusti janipuni cuna casta irnakañanacsa lurapjjamti, uca urojj juchat pampachatäña urütap laycu, jumanacasti uca uruw Tatitu Diosamatjja juchat pampachatäña catokapjjäta.
29. Qhititejj uca uru jan ayuncani ucasti, qhitïscpasa, jakenac taypitjja apanucutäjjaniwa.
30. Uqhamarac qhititejj uca urojj cuna casta irnakañsa lurcani, qhitïscpasa, ucasti jiwayatäjjaniwa.
31. “Janipun uca urojj cuna casta irnakañsa lurapjjamti. Aca leyejj jumanacataquejj wiñayataquïniwa, awquinacamataqui, uqhamarac wawanacamataquisa; cawqhansaya jumanacajj jacasipcam.
32. Jumanacataquisti uca urojj samaraña urüniwa, uqhamarac ayunaña ururaquïniwa, uca ursti kalltapjjaraquïtawa uca phajjsina llätunca uru sarakataru. Jayp'u chekatwa kalltapjjäta, ucatsti khepüruwa tucuyjjapjjaraquïta, pachpa jayp'u chekaruraqui.”
33. Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:
34. “Israelitanacarusti aqham saraquim: Uca pachpa pakallko phajjsi sarakatarusti, uca phajjsina tunca pheskani urunaca sarakatarojja, pakallko urunacaw mä fiesta lurapjjäta, ucasti chhujllanacan fiestapa sataraquïniwa, Tatitut amtasiñataqui.
35. Uca fiestana kallta urupasti mä suma kollana tantachasïwi lurapjjaraquïta. Janiraqui uca urojj cuna casta irnakañsa lurapjjamti.
36. Uca pakallko urunacasti ofrendanacwa Tatituru loktasa naqhayapjjaraquïta, ucat quimsakallko ururusti mä suma kollana tantachasïwi lurapjjaraquïta, uqhamarac Tatitutaquisti mä loktäwi nact'ayapjjaraquïta. Uca urusti kollana tantachasïwi uruwa, janipuniw uca urojj ni cuna casta irnakañsa lurapjjätati.
37. “Take uca urunacasti Tatitutaqui sataraquiwa, jumanacasti uca urunacanjja mä suma kollana tantachasïwinacwa lurapjjäta, uqhamarac uca urunacajj Tatituruw ofrendanac nact'ayasin loktapjjaraquïta, takpach naqhata ofrendanaca, granonacata ofrendanaca, uqhamarac sacrificionaca, vinota ofrendanaca; cunjämarutejj sapa uru waquiscani uqhamarjama.
38. Jumanacasti uca churäwinacjja, cuntejj Tatituru chuymanacamatjama loktapcäta ucanacat sipan yakhwa aca arsüwinacjja loktapjjätajja.
39. “Uca pakallko phajjsi sarakatarusti, tunca pheskani uru purinipansti, cunapachatejj jumanacajj cosechanacama apthapisjjapjjäta ucapachasti jumanacajj mä fiesta lurapjjäta pakallko urunaca, Tatitutaquiw uca fiesta lurapjjaraquïta. Ucapachasti kallta uruw samarapjjäta, uqhamarac quimsakallko uru purinipansa samarapjjaraquïtawa.
40. Kallta urusti kokanacatjja cawquïri frutanacatejj sumäcani ucanacwa apakapjjäta, uqhamarac palmera ramanaca, ucjjarusti wali ch'ojjña kokanacatsa, saucenacatsa ramanaca apakapjjaraquïta, ucatsti pakallko urunacaraquiw Tatitun nayrakatapan cusisipjjäta, jupasti jumanacan Tatitu Diosamawa.
41. Sapa mararaquiwa, pakallko phajjsi sarakatarojja, pakallko urunaca fiesta lurapjjäta, uca fiestasti Tatitutaquiraquïniwa. Aca leyisti wiñayataquiraquiwa, awquinacataqui, uqhamaraqui wawanacataquisa.
42. Uca pakallko urunacasti take jumanaca, cawquïrinacatejj nacïwitpacha israelitanacäpjjta ucanacasti chhujllanacanwa jacapjjäta,
43. uqhamata take wawanacamajj yatipjjañapataqui nayajj cunapachatejj israelitanacaru Egiptot apsuncta ucapachajj chhujllanacan jacayatajjäraqui. Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja.”
44. Uqhamwa Moisesajj israelita jakenacarojj yatiyäna cuna urunacatejj fiestajj lurañäcäna ucanac toketjja, uca fiestanacasti Tatitutaqui satapuniraquïnwa.

Levítico 24:1-23
1. Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:
2. “Israelitanacarojj aqham saraquim: Jupanacajj olivo achut apsuta aceite apanipjjpan, ucasti lamparanacajj jan jiwt'ayasa naqhayañataquiraquïniwa.
3. Aaronaraquiw uca lamparanac asquichañatjja uñjani, uqhamarac uca lamparanaca Tatitun nayrakatapana jan jiwt'ayasa naqhayañatsa, arum pakariraquiw uca lamparanacajj akapjjani, Tatitumpi Jiquisiñ Carpa mankhana, cawquïri velotejj cuna arust'äwi arcatejj utjqui uca jac'ancqui ucat ankäjjanwa akaraquini. Aca leyisti wiñayataquiwa, awquinacata wawanacapcama.
4. Uca lamparanacasti cawquïri korit lurata candelabronacatejj utjqui ucancaniwa, Tatitun nayrakatapana.
5. “Mä suma jac'u aptam, ucatsti tunca payani wali suma tortanacäqui ucanaca lurt'araquim, pusi kilo chicatani ucqhatjamaraquïñapawa sapa t'ant'ajja,
6. ucatsti cawquïri korit lurata mesatejj Tatitun nayrakatapancqui ucqharu uscuraquim, ucasti pä sekëñapawa, sapa sekensti sojjta t'ant'anacaw utjañaparaqui.
7. Sapa sekensti incienso puro uscuraquim, uca inciensosti uca t'ant'a loktäwitjja mä suma amtasiñataqui naqhata ofrenda loktatäcaspasa uqhamataquïniwa, ucasti Tatitutaqui sataraquïniwa.
8. Uca luräwisti sapa samarañ urunwa jan armt'asa lurasiraquini, israelitanacan mä wiñaya arust'äwipäcaspasa uqhama.
9. Uca loktäwisti Aaronataquipunïniwa, uqhamarac Aaronan wawanacapa sacerdotenacataquiraquïniwa, jupanacasti uca t'ant'jja mä kollan chekanwa mank'apjjaraquini, uca ofrendajj sinti kollana ofrendätap laycu, cunatejj Tatitutaqui naqhayatäcaraqui uca laycu.”
10. [10-11] Israelita jakenac taypinsti mayni jakew utjaraquïna, ucasti tayca toketjja israelita taycanïnwa, awqui toketsti Egipto marcat jutiri awquiniraquïnwa. Taycapajj Selomit satänwa, Dibri sisqui ucan phuchaparaqui, Dan tribut jutiriraqui. Uca jakempi, mayni israelitampisti, mä urojj campamentonwa nuwasipjjäna, ucatsti cawquïri jaketejj israelita taycanïcän ucasti Diosan sutiparuwa ñankhachäna, uqhamarusa Diosan sutipjja maldiciraquïnwa. Ucatwa uca jakerojj Moisesan nayrakataparu irpapjjäna,
11. ***
12. ucanwa uca jakerojj uñjasipcaraquïna cuntejj Tatitojj Moisesaru uca jake toketjja siscani uca yatiñcama.
13. Uqhamasti Tatitojj Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:
14. “Cawquïri jaketejj nayaru ñankhachquitu ucarusti campamentot ankäjjaru irpsupjjam, cawquïri jakenacatejj nayaru uqham ñankhachatapa ist'apcäna uca jakenacasti amparanacapa uca ñankhachir jaken p'ekepjjaru lokjjatapjjpan, ucatsti take jakenacajja uca jakerojj kalampi c'upjasa jiwayapjjaracpan.
15. [15-16] Israelitanacarusti saraquim: Cawquïri jaketejj Tatituru ñankhachcani, uqhamarac maldiscaraquini ucarusti juchapa uñt'asiyapjjäta, ucatsti take jakenacaw kalampi c'upjasina uca jakerojj jiwayjjapjjani. Uca jakejj yakha marcat jutiri jakëscpasa jan ucajj pachpa israelita jakëscpasa. Tatitun sutiptejja ñankhachchi ucapachasti uca jakejj jiwayatäniwa.
16. ***
17. “Qhititejj jake masiparu jiwayani ucasti jiwayataraquïniwa.
18. “Qhititejj jaken uywapa jiwayani ucasti uqhamat uqhama yakha uywa cutt'ayañaparaquiwa.
19. “Qhititejj mayni jake masiparu mä ñankha lurani ucasti, cuna ñankhtejj lurqui uca quipca ñankharaqui catokaraquini.
20. P'aquitatjja p'aquitaraquïniwa; uñcatatajj, uñcatataraquïniwa; achjatajj, achjataraquïniwa; cuna casta ñankhtejj lurcäna uca pachpa ñankha catokaraquini.
21. “Cawquïritejj mä uywa jiwaycani ucasti uqhamat uqhama yakha uywa cutt'ayaraquini. Qhititejj jakeru jiwaycani ucasti jiwayataraquïniwa.
22. “Aca leyisti cawquïri jakenacatejj yakha marcat jutasin jumanac taypin jacqui ucanacataquiwa, uqhamarac pachpa jumanaca israelitanacataquisa. Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja.”
23. Moisesasti israelitanacampiw parläna, uqhamasti jupanacajj cawquïri jaketejj uqham Tatituru ñankhachcatayna uca jakerojj campamentot ankäjjaruwa irpsuwayapjjäna, ucanwa kalampi c'upjasin jiwayapjjäna. Cunjämtejj Tatitojj Moisesarojj siscatayna uqhamarjamaw israelitanacajj phokhapjjäna.

Salmos 28:1-5
1. Arjjatir Tatitojjay, jumaruw art'asinsma, janiquiy mayisitajjar jan ist'irejj tucumti; janitejj ist'quitasmajja, jiwatanacamp chicäjjeristwa.
2. Yanap mayiscsma ucapachajj arnakasitajjarojj ist'aquimaya, amparanacajj kollan utam uñcatat aytancta ucapachajj jaysaquitaya.
3. Janiquiy khoru jakenacamp chicajj apistati, janirac ñankha luririnacampis chicachasiyistati, laka chuymaquiw jake masipamp sumanquirejj tucupjje, chuymapasti ñankhan phokhantatawa.
4. Luratanacaparjam jupanacarojj uñjam, jan wali sarnakäwiparjam uñjaraquim; jan wali luratanacaparjam mutuyam, ñankha lurataparjam juchañcham.
5. Jupanacajj janiw Diosan luräwinacapat amtasipquiti, janiw luratanacapat yatiñ munapquiti, jupay jan mayampitac jupanacar tucjpan.

Proverbios 10:17-18
17. Qhititï ewjja arunacaru phokhasa sarnakqui ucajja, jacañ thaquinjamwa sarasqui; qhititï ewjja arunacaru jan phokqui ucajja, chhakañ thaquinjamwa sarasqui.
18. Qhititï uñisirïtapa imt'asqui ucajja, c'ariwa; qhititï ch'ajjwanaca aptqui ucasti, jan amuyt'aniwa.

Marcos 6:1-29
1. Jesusajj uca chekatjja marcaparuw cuttawayjjäna, discipulonacapasti jupamp chicaw sarjjapjjaraquïna.
2. Samarañ uru purinipansti, sinagoganwa yatichañ kalltäna. Walja jakenacaraquiw Jesusar ist'asinjja muspharapjjäna, sapjjaraquïnwa: —Aca jakesti take acanac ¿cawquitrac yatekanpacha? ¿Cuna yatiñ cancañarac jupar churatasti aca milagronac lurañapataquisti?
3. Acajj Marian carpintero yokapaquïchejjaya. Jilanacapasti Jacobo, José, Judas, Simón. Cullacanacapasti jiwasanacamp chicaraquiw jacasipcaraqui —sasa. Ucatwa jupanacajj Jesusar jan yäkapcänti.
4. Jesusasti jupanacarojj sänwa: —Take jakew mä profetarojj jach'ar apti. Ucampis janiw yäkapquiti pachpa marcapan jaquirinacajja, familianacapasa uqhamarac utapanquirinacasa.
5. Ucansti janiw cuna milagronacsa lurcänti, mä kawkha usutanacaruquiw amparapampi lokjjatt'as c'umaraptayäna.
6. Jesusasti llact'atänwa jupanacan jan iyawsapjjatapatjja. Uca khepatjja Jesusajj uca jac'anquir jisc'a marcanacan yatichasaw sarnakäna.
7. Tunca payan discipulonacapar jawsasinsti panin panin qhitäna. Ucatsti ch'am churaraquïna ajayunac alissupjjañapataqui.
8. Jesusasti jupanacarojj sänwa: —Thaquitaquejj janiw cuns apasipjjätati, jan ucasti mä thujruc ayasipjjäta. Janiraquiw apasipjjañamäquiti bolssa t'ant'sa, ni kollksa.
9. Wisqhumpiquiw wisct'asiwayapjjäta, mä sap camisaniquiraquiw sarapjjäta, janiw payjja.
10. Ucatsti sascaquïnwa: —Cawqui chekansa mä utar puripjjätajja, ucancapjjaquïtaw uca chekat sarjjapjjät ucqhacama.
11. Cawqhantejj jan catokañ munapcätamjja, ni ist'añs munapcaraquïtamjja, uca chekatjja mistuwayjjapjjätawa. Cayunacamatsti lak'anacjja thalarasiwayjjapjjätawa, jupanacan amuyasipjjañapataqui. Khanacwa sapjjsma, cawqui marcantejj jankatokapcätamjja, ucan mutuyäwipajj taripäwi urunjja juc'ampïniwa, Sodomampina Gomorrampina mutuyäwipat sipansa —sasa.
12. Ucatsti discipulonacapajj mistusinjja jakenacaruw Diosan arunacap parlapjjäna, juchanacapat arrepientisisin Diosar cutiquipstapjjañapataqui.
13. Uqhamaraquiw walja ajayunac jakenacatjj alissupjjäna, aceitempi jawt'asaraquiw walja usutanacarojj c'umaraptayapjjäna.
14. Rey Herodesajj acjj yatjjänwa, take jakes Jesusan luratanacapatac parlapjjatap laycu. Herodesasti sänwa: —Bautisiri Juanaw jactanjjpacha, ucat uqham ch'amanïpacha —sasa.
15. Yakhepanacasti sapjjänwa: “Elías profetawa. Yakhepanacasti sapjjaraquïnwa: Mä profetäpachawa, cunjämatï profetanacajj nayrapachanjj utjcänjja uqhama” sasa.
16. Herodesasti ac ist'asinjja sänwa: —Acajj Juanawa. Nayajj p'ekep qharekayctjja ucaw jiwatat jactanjjpacha —sasa.
17. Herodesajj, Herodías warmin amtayataw Juanarojj preso catuntayäna, ñach'antayasinsti carcelaruw uchayäna. Herodiasajj Felipen warmipänwa, Felipesti Herodesan jilaparaquïnwa. Herodesasti warmipäjjañapataquiw Herodiasjja irpakäna.
18. Ucatpï Juanajj Herodesarojj sataynajja: “Janiw jilaman warmipampïñamajj waquisctamti” sasa.
19. Herodiasasti Juanarojj uñisïnwa, jiwayañ munaraquïna, ucampis janiw cunjämat jiwayañs puedcänti.
20. Herodesasti yatïnwa Juanan asqui jakëtapjja, ucat juparojj ajjsaräna. Uca laycupï Herodesajj Herodías warmin jan cuna lurañapsa muncäntejja. Cuntï Juanajj parlcän ucanacjja Herodesajj janiw sum amuycänti, ucampis take chuymampi wist'irïna.
21. Ucampis Herodiasajj suycän uca horasajj purinïnwa. Ucasti rey Herodesan urupänwa. Uruyasiñataquisti jupajj jawsthapiyänwa jilïrinacaru, capitananacaru, Galileanquir jilïr jakenacampiru.
22. Herodiasan phuchapasti mank'apcänsa ucqhar mantanisinwa mä sum thokt'äna. Uca thokt'atapampisti Herodesarojj cusisiyänwa jupamp chic mank'apcäns ucanacampirusa. Ucat reyejj tawakorojj säna: —Cuntejj munctas uc mayita, nayasti churämawa —sasa.
23. Ucatsti juramento lurarapïna aqham sasa: —Cuntejj mayquitäta ucjja churämawa, chicatpach marcsa churaquïmawa, sasa.
24. Tawakosti mistuwayjjasinjja taycaparuw jisct'asïna: —¿Cuns mayiristjja? —sasa. Taycapasti sänwa: —Bautisiri Juanan p'ekep mayim —sasa.
25. Tawakosti reyin ucar mantasinjja sänwa: —Jichhpacha bautisiri Juanan p'ekep mä plator churita —sasa.
26. Reyisti uc ist'asinjja, wal llacthaptäna. Ucampis janiw camachirjamäcänti juramento luratap laycu, jupamp chicäpcäns ucanacan ist'apjjatap laycuraqui.
27. Ucspacharaquiw reyejj mä soldador qhitäna, Juanan p'ekep apakaniñapataqui.
28. Soldadosti carcelar purisinjja Juanan p'ekep qharekäna, ucatsti mä platoruw apaniraquïna. Reyisti tawakoruw churäna, tawakosti taycaparuw churaraquïna.
29. Juanan discipulonacapasti uc yatisinjja, jupan amayapjja imt'anjjañataquiw apasjjapjjäna.