A A A A A

2 Samuel 13:1-39
1. Davidan wawapa, Absalonasti mä suma cullacanïnwa, wali suma uñnakt'ani, Tamar sat sutini. Uqhamïpansti Amnón sat jakejj, cawquïritejj Davidan yokapäcaraquïna ucajja, uca Tamar tawakorojj walpun munapayatayna,
2. uqhama munapayasasti usuntaraquitaynawa. Tamar cullacapasti janiraquiw ucacamajj chachjja uñt'cataynati ni chachanacampi sarnakañsa yatcaraquitaynati; ucatwa Amnón jakejj cullacaparojj jan cun lurañsa puedcaraquïnti.
3. Ucampisa uca Amnón jakejj mä amigonïnwa, ucasti sinti sallka jakeraquïnwa; uca amigopasti Jonadab satänwa, Simea jaken yokaparaquïnwa, uca Simeasti Davidan jilaparaqui.
4. Ucatwa Jonadab jakejj jisct'äna Amnón jakerojja: —¿Cunas camachtam, jach'a jilïri? ¿Cunatsa uqham urut ururu juc'ampi aynacht'ata uñjasta? ¿Janit nayar yatiyquitasma? —sasa. Amnón jakesti saraquïnwa: —Absalón jilajjan Tamar cullacaparuw walipun munta —sasa.
5. Ucatsti Jonadab jakejj saraquïnwa: —Uqhamajj iquiñar mantam, ucatsti usuta tucuraquim. Cunapachatejj awquimajj jumar uñjir jutani ucapachajja, awquimarojj saraquïtawa: ‘Tamar cullacajjaru nayar uñjañapataqui qhitanita, aca pachpanaraqui phayarapitpan nayan uñjcata, uqhamat nayajj cuntejj jupajj churquitani uca mank'asiñajjataqui’ sasaw säta.
6. Amnonasti iquiñaruw mantjjäna, ucatsti usutaw tucuraquïna. Cunapachatejj reyejj jupar uñjir saräna ucapachasti, Amnonajj saraquïnwa: —Tamar cullacajjar qhitanita, jupasti aca pachparu jutasin pä torta lurt'arapitpan, jupa pachpa nayaru mank't'ayaraquitpan —sasaw achict'asïna.
7. Uqhamasti Davidajj Tamararojj qhitaraquïnwa aqham sasa: —Amnón jilaman utapar saram, ucatsti mank'a phayt'arapiraquim —sasa.
8. Tamarasti Amnón jilapan utaparuw saräna, uca Amnonasti iquiñancascaraquïnwa. Ucatsti jac'u aptäna, masa waquicht'asinjja uca pachpanwa tortanacjja lurt'araquïna, uqhamaraqui phayt'araquïna.
9. Sartén catusinsti uca pachpanwa loktaraquïna, ucampisa Amnonajj janiw mank'añ muncänti, cawquïri jakenacatejj ucanccän ucanacarusti: “Mistupjjam” sasaw saraquïna.
10. Cunapachatejj takeni mistuwayjjapjjän ucqhasti Amnonajj Tamar cullacaparojj saraquïnwa: “Utajj mankharu mank'a apanim, juma pachpa mank't'ayita” sasa. Tamarasti cuna tortanactejj phayt'catayna ucanaca apasinsti pachpa Amnonan iquiñ utaparuw aparaquïna,
11. ucampisa cunapachatejj mank'a apt'ata mantascän uqhamaruw Amnón jakejj catuntaraquïna, ucatsti saraquïnwa: —Jutam, cullaca, nayampi iquintam —sasa.
12. Ucampisa Tamarajj saraquïnwa: —Janiw, jilata, jan uqham nayar jan wal luristati, uqham lurañajj janiw Israel marcanjja utjquiti. ¡Jan uca ñankha luramti!
13. ¿Cawquiruraqui nayasti p'enkachjatasti saririststi? Jumasti Israel marcanjja mä jan chuyman jaket uñt'ataraquïsmawa. Uqhamajj reyimpi parlam, nayasti ucjja achict'asiracsmawa, jupasti nayan juman warmimäñajjataquejja janipuniw jan muncanitejja —sasaw Tamar tawakojj säna.
14. Ucampisa Amnón jakejj janiw ist'cänti, cunjämatejj jupajj Tamar tawakot sipansa juc'ampi ch'amanïnjja, ch'amampiquiw liwnokasin Tamarampejj iquintjjäna.
15. Uqhama warmt'asjjatatsti Amnón jakejj Tamar cullacaparojj walpun uñisrantjjaraquïna, cunjämtejj juparojj warmipataqui muncän ucat sipansa juc'ampwa uñisjjäna. Ucatsti saraquïnwa: —Mistum acata, saram —sasa.
16. Tamarasti saraquïnwa: —¡Munat jilajja, janiw nayajj acat mistcäti. Acat nayar jakonucutamajj cuntejj nayampi lurctas ucat sipansa juc'ampi jan walïspawa! —sasa. Ucampisa Amnón jakejj janiw juparojj ist'añ muncänti,
17. ucat sipana uywatapar jawsasinjja saraquïnwa: —¡Aca warmi acat wayunucum, ucatsti puncjja sum jist'antaraquim! —sasa.
18. Uywatasti, Tamararojj nuqhunucjjänwa, puncjja sumaracwa jist'antjjäna. Tamarajj mä suma isimpi ist'ataraquïnwa, cunjämatejj uca tiempojj reyin phuchanacapajj ist'asirïcän uqhama.
19. Ucatsti uca suma isipa ch'iyanokasisinsti p'ekepjjaru khellampi willjatasisinsti jacht'asisaw sarjjäna thaquinjama amparapampi p'ekep catt'asa.
20. Ucatwa Absalón jilapajj jisct'äna: —¿Amnón jilamat aqhamjja lurtam? Uqhamächi ucapachasti, jan cunsa parlamti, munat cullaca, jupajj jilamawa. Jan aca toketjja sinti llaquisimti —sasa. Tamarasti uqham apanucuta uñjasisajj Absalón jilapan utapanwa jicjjatasïna.
21. Cunapachatejj David reyejj take acanaca ist'äna ucapachasti walipuniw colerasïna; ucampisa Amnón wawaparojj janiw uca luratapatjja juchañchcänti, jilïri wawapätapa, uqhamarac sinti munatätap laycu.
22. Absalón jilapasa Amnonarojj janiraquiw cunsa siscänti aca toketjja, Tamar cullacaparu uqham jan wali luratapata wali colercchïna ucasa.
23. Pä mara pasjjatatsti, Absalonan jakenacapan Baal-hazor sisqui uca chekan ovejanacapat t'awra yawisipcäna, ucasti Efraín marca jac'ancaraquïnwa; Absalonasti reyin take wawanacaparuw mank'añataqui jawsayaraquïna.
24. Uqhamarus reyir uñjiriw sararaquïna, ucatsti saraquïnwa: —Jichhajj jakenacajjajj t'awra yawisipqui, nayajj muniristwa, juma, jach'a reyejj, uqhamaraqui oficialanacamas nayaru tumpt'apjjañama —sasa.
25. Ucampisa reyejj saraquïnwa: —Janiw, munat wawajja, takeni nanacajj sarapquiristti, inampis jumarojj sinti gastasiyapjjerisma —sasa. Absalonasti reyin jutañapataquejj sascaquïnwa; ucampis reyejj janiw sarañ muncänti, uqhamaraqui bendicionapsa churaraquïnwa.
26. Ucatwa Absalonajj saraquïna: —Janitejj, juma, jach'a reyejj, sarirjamäcstajja, uqhamajj Amnón jilajjaquisay sarpanjja —sasa. —¿Cunatsa Amnón jilaman sarañapjja munta? —sasaw reyejj jisct'araquïna.
27. Ucampisa Absalonajj sascaquïnwa Amnonan sarañapataqui, ucatwa reyejj Amnonampiru uqhamaraqui mayni wawanacapampiru qhitäna. Absalonasti mä suma mank'äwi, reyitacjamaraqui waquichayataynajja,
28. uywatanacaparusti saraquitaynawa: “Walpun amuyapjjäta, cunapachatejj Amnonajj vinompi niya machantasjjani, ucapachasti nayaw sapjjäma: ‘Jiwayapjjam’ sasa, ucatsti jumanacajj jiwayapjjätawa. Jan jupar jiwayañjja ajjsarapjjamti, nayan arunacajjawa. Uqhamasti ch'amañcht'asipjjam, jan ajjsarapjjamti” sasaw Absalonajj säna.
29. Uqhamasti, Absalonan arunacaparu phokhasinsti, uywatanacapajj Amnonarojj jiwayapjjänwa. Uqhamasti ucanac uñjasajj reyin take wawanacapasti sartasinjja mulanacapar lat'jjatasinwa jaltjjapjjäna.
30. Cunapachatejj thaquinjam sarasipcäna ucapachasti, Davidarojj niyaw yatiyapjjaraquitayna Absalonan Amnonaru jiwayatapjja, uqhamaraqui take wawanacaparu jiwarayatapa, jan mayninirus jilt'ayatapa.
31. Uc ist'asinsti reyejj isinacapwa ch'iyanokäsïna, orakeruw liwitattaraquïna. Take cawquïri oficialanacapatejj ucanccäna ucanacasti isinacapjja ch'iyanokasipjjaraquïnwa;
32. ucampisa Davidan jilapa Simea jaken Jonadab yokapasti arsuraquïnwa: —Jach'a reyejj, jan amuycpati take wawanacapan jiwaratapjja. Janiw takeni jiwarapquiti jan ucasti Amnón saparuquiw jiwayapjjejja, uqhamwa Absalonajj amtaraquitayna, cunürutejj Amnonajj Tamar cullacaparu jan wali lurcatayna ucürutpacha.
33. Uqhamasti, jach'a reyejj, jan amuycpati take wawanacapas jiwaratäcaspa uqhamjja. Amnón sapaquiw jiwatajja —sasa.
34. Absalonan jaltañapcamasti, cawquïri waynatejj uñch'uquirit uscutäcän ucasti, Horonaim thaquinjama, kollu thiyanjama walja jakenacaru sarakasinquirwa uñjäna. Ucatwa uñch'uquirejj jach'a reyiru yatiyiri sararaquïna walja jakenacaru Horonaim thaquinjama sarakasinquiri uñjasina.
35. Ucatwa Jonadabajj reyirojj saraquïna: —Niyaw reyin wawanacapajj jutasqui cunjämatejj aca sirviripajj arscäna uqhamarjama.
36. Uqhama jupan parlaña tucuyataparusti, reyin wawanacapajj purintanjjapjjänwa, ucatsti wali jach'at jachapjjäna, wararipjjaraquïna. Reyisa, uqhamaraqui ucan take sirvirinacapasa walipuniw jachapjjäna.
37. [37-38] Absalonasti jaltjjaraquitaynawa, jupampi chicasti Gesur marcan reyipa, Amiud jaken yokapa Talmai sapaquiw Absalonampi chicajj saratayna, ucansti quimsa maraw khepararaquïna. Davidasti sapüruraquiw jachäna Amnón wawapan jiwatapatjja,
38. ***
39. ucampisa cunapachatejj chuymapajj utt'jjäna ucapachasti, walpuni munäna Absalón wawaparu uñjañjja.

2 Samuel 14:1-33
1. Sarvia jaken yokapa, Joab chachasti yatiraquïnwa reyejj Absalón wawaparojj walpun uñjañ munatapa.
2. Uqhamasti Tecoa marcatjja mä wali ch'iqhi warmi irptayanïna. Ucat saraquïna: “Jumajj llaquinccasmasa uqhamaw tucüta, luto isimpi isthapisiwayam; janiraqui cuna k'apquir kollanacsa uscusimti, jan ucasti walja urunaca uqham llaquita sarnakcasma uqhamaw tucüta, mayni jakes jiwcaspa uqhama.
3. Ucatsti janc'aqui reyin nayrakataparu uñstam, cuntejj nayajj siscäma uca arunaca arsuraquïta” sasa. Ucatsti cuntejj Joab chachajj uca warmirojj sañapataqui yatichcäna,
4. uca Tecoanquiri warmejj reyin ucaruw saräna, p'ekepa orakcama alt'asisinsti reyirojj saraquïnwa: —¡Jach'a reyisti nayaru yanapt'añjja munaracpanaya!
5. —¿Cunas camachtam? —sasaw reyejj säna. Jupasti saraquïnwa: —Nayajj ijma warmïtwa, chachajjasti jiwjjewa.
6. Aca sirvirimansti pani wawanacapaw utjäna, jupanacasti pampanwa nuwasipjjatayna, janiraquiw qhiti jaljtayiris jupanacarojj utjcataynati, ucatwa maynïrejj jilaparojj jiwayatayna.
7. Jichhasti take familianacajjaw naya contra sartapjje, jupanacajj munapjjaraquiw nayan jupanacaru cawquïri wawajjatejj jiwaycatayna ucar catuyaña, uqhamat jilaparu jiwaycatayna uca phoksuñataqui, ucatsti cawquïri sapa herencia catokeritejj utjqui ucaru chhaktayañataqui. Uqhamäni ucapachasti, cawquïri wawajjatejj nayataqui mä ninjama akasqui ucaruw jiwayjjapjjani, chachajjarusti jan wawani jaytapjjaraquinejja, janiraquiw chachajjan sutip apiris aca orakenjja utjcaniti —sasa.
8. Ucatsti reyejj warmirojj saraquïnwa: —Jichhajj utamar sarjjam, nayaw jumat arjjatäma —sasa.
9. Warmisti saraquïnwa: —Nayan reyejja, uqhamaraqui nayan apnakerejja, maynin aca jucha apañapatejj waquischejja, nayampi, awquejjan familiapampiw apapjjä, ucampisa janiw juma jach'a reyina apañamajj waquisquiti —sasa.
10. Reyisti saraquïnwa: —Qhititejj jumaru jan wali sätam ucarusti acaru irpanim, janiw juc'ampi jumarojj parljjaycjjätamti —sasa.
11. Ucampisa warmejj sascaquïnwa: —¡Nayasti, jach'a rey, achict'assmawa, Tatit Diosatay mayirapita, cawquïri familiajjatejj wawajjar jiwayañ amtqui ucajj jan jiwayañapataqui, mayni wawajjan jiwatapat phoksusa! —sasa. Reyisti saraquïnwa: —¡Nayajj Tatitun sutipjjaruw arssma, janiw wawamarojj qhitis llamct'caniti ni mä ñic'utapas orakerojj jalakcaraquiniti! —sasa.
12. Warmisti sascaquïnwa: —Jach'a rey, aca sirvirimajj mä arumpi arst'asiñ muni, arst'asëjjaya —sasa. —Arst'asiscaquim —sasaw reyejj saraquïna.
13. Ucatwa warmejj jisct'araquïna: —¿Cunataraqui jach'a reyisti uca quipca Tatitun marcap contra lurañ munaraquisti? Cunjämatejj jach'a reyejj jupa pachpa arsojja, jichhajj jupa pachpaw juchani uñsti cawquïri wawapatejj jayan apanucuta uñjasqui uca wawaparu jan cuttayaniñ munasajja.
14. Chekpachansa takeniw jiwañänejja, cunjämatejj umajj orakeru wartatajja uqhama jiwasajj wartasiractanjja, uca umasti janiw apthapiñjamäcaraquiti. Ucampisa Diosajj janiw qhitirus jacañapjja apakquiti, jan ucasti Diosajj cunjämatsa muniwa uca jayaru apanucutäqui ucajj jan uqham jayan jacascañapataqui.
15. Jichhasti nayajj juma jach'a reyin ucarojj juttwa, jakenacan ajjsarayata. Ucatwa aca sirvirimajja jumampi parlañpun munänjja, inampis jach'a reyejj mayitajjaru jaysascaspa.
16. Jach'a reyitejj ist'itanejja, jupajj khespiyitaspawa, cawquïri jaketejj nayaru uqhamaraqui wawajjarus jiwayañ munapquitu ucanacatjja, aca Diosan orakepanjja.
17. Aca sirvirimasti suyt'ascaraquiwa juma jach'a reyin arunacapampi chuymachatäña, juma jach'a reyisti take cunsa chekaparupuniw uñjtajja, yatiractawa cunatejj walïqui ucsa uqhamaraqui cunatejj jan walïqui ucsa, mä Diosan angelapjama. ¡Tatitu Diosay juma jach'a reyimpi kheparpan! —sasaw warmejj säna.
18. Reyisti warmirojj saraquïnwa: —Nayasti achict'assmawa, jani cunsa imantistati cuntejj jisct'cäma take ucanacatjja —sasa. —Parlascaquim jach'a rey —sasaw warmejj saraquïna.
19. Ucatwa reyejj jisct'araquïna: —¿Janiti Joab chachajj take acanac lurañamataquejj amtayctamjja? —sasaw säna. Warmisti saraquïnwa: —Jïsa, juma jach'a reyin sutimjjaruw arsta. Take cuntejj siscta ucasti Joab chachan amtayatapunïsquiwa. Jupaw nayarojj acar qhitanitu, juparaquiw cunatejj parlañajjäqui ucsa yaticharaquitu.
20. Ucampisa jupajj mä suma amtäwinacampiw acjja luri. Ucampisa juma jach'a reyejj wali amuyt'anïtawa, take cunanacatejj aca marcanjja lurasqui ucanacsa mä Diosan angelapjamaw yatiquiractajja —sasa.
21. Uqham lurasitapatsti reyejj Joab chacharojj saraquïnwa: —Ist'ita, jichhajj take aca amtäwinacajj asquichatäjjewa. Saram, ucatsti Absalón waynaru cuttayanjjam —sasa.
22. Uqhamasti Joab chachajj oraker puriñcamaw p'ekepa alt'asïna reyir wali ajjsarañampi uñjasa, uqhamaraqui bendicisa, ucat saraquïna: —Jichhüruw nayajj amuyasta, jach'a reyin nayar munatapjja, jach'a reyisti cuntejj aca sirviripajj muncän uqhamarjamaraquiw luri —sasa.
23. Ucatsti Joab chachajj ucspachaw sartasin Gesur marcaru saräna Absalonaru Jerusalén marcaru irptanjjañataqui.
24. Ucampisa reyejj Joab chacharojj utaparu chekaqui sarjjañapataquiraquiw saraquïna, uqhamat jan reyin nayrakatapar uñstañapataqui, uqhamasti Absalonajj utapar chekaquiw sarjjäna, janiraquiw reyirojj uñstcänti.
25. Take Israel marcansti, janiraquiw Absalonar uñtata yakha jakejj utjcänti, uqham wali suma waynätapatsti wali jach'añchataraquïnwa. Cayut p'ekecamajj janipuniw cuna jan walis Absalonanjja utjcänti, jan ucasti jupajj wali suma uñnakt'ani waynänwa.
26. Cunapachatejj ñic'utanacapa mururasïna ucapachasti, uca ñic'utanacapajj pä kilo jilaw pesaraquirïna palacion pesoparjamajja, uqhamsti sapa mara tucuyaw mururasiraquirïna uca ñic'utanacajj jan jathïñapataqui.
27. Absalonasti quimsa yokall wawanacanïnwa, uqhamaraqui mä phuchani, uca phuchapasti Tamar sataraqui, wali suma uñnakt'ani tawakoraquïnwa.
28. Pä maraw Absalonajj Jerusalén marcan utjasiraquïna, reyin nayrakataparusti janipuniw uñstcänti.
29. Uqhamasti Absalonajj Joab chacharuw mayiraquïna jupa toketa reyin ucar sart'arapiñapataqui, ucampisa Joab chachajj janiw muncänti reyin ucar sarañjja. Mä cutimpsa Absalonajj achict'asiscaquïnwa sart'añapataqui, ucampisa Joab chachajj janiw sarcaraquïnti.
30. Ucatwa Absalonajj uywatanacaparu saraquïna: —Ist'apjjeta, Joab chachan yapunacapajj nayan yapunacajj jac'anquiwa, cebada yapuchatcamaquiraquiwa. ¡Jichhajj sarapjjam, ucatsti ninampi phichhantanipjjam! —sasa. Absalonan uywatanacapasti sarasinjja Joab chachan yapunacapjja ninampiw phichhantanipjjäna.
31. Joab chachasti janc'aquiw Absalonan ucarojj saräna, ucat jisct'araquïna: —¿Cunatsa uywatanacamajj yapunacajja ninampi phichhantanipjje? —sasa.
32. Absalonasti saraquïnwa: —Nayajj jumaruw jawsaysma, reyin ucar naya toket sart'añamataqui, ucatsti juparu sañamataqui: ‘Janiw cunataquis asquïquiti Gesur marcat jutatajjajja, waliquïsapänwa nayan uca pachpa marcaru kheparascañajjajja’ sasa. Nayasti reyiruw uñjañ munta, cuna juchajjas utjchi ucqhasti nayarojj jiwayitpan —sasa.
33. Uqhamasti Joab chachajj reyin ucwa saräna, cuntejj Absalonajj siscän ucwa yatiyaraquïna, ucatwa reyejj Absalonarojj jawsayaniraquïna. Absalonasti reyin nayrakataparu purinisinsti orakcamaw p'ekepa alt'asïna. Reyisti jamp'att'asaraquiw catokäna.

Salmos 66:1-7
1. Take acapachanquir jakenaca, Tatitur cusisit k'ochupjjam,
2. kollan sutipar k'ochupjjam, aytat cancañapar k'ochunac k'ochupjjam;
3. Diosarojj sapjjam: “Luratanacamajj muspharcañapuniwa, timanacamajj jach'a ch'amam laycuw nayrakataman ajjsarañat tincurapjje.
4. Takpach jakenacaw nayrakataman quillt'asipjje, sutimaruw k'ochupjjaraqui” sasa.
5. Diosan luratanacap uñjir jutapjjam, jaken asquipatac muspharcay luräwinacap uñjapjjam:
6. lamar kotarojj waña orakeruw tucuyäna, nayra pachan jaquir awquinacasajj, wañanjam jawir maqhatapjjäna; jichhasti Diosamp cusisipjjañäni.
7. Ch'amapampiw wiñayatac marcanacar apnake; nayranacapajj marcanacaruw uñch'uquisqui, kallasir jakenacan jan sayt'añapataqui.

Proverbios 16:25-26
25. Jaken amuyatapatjja sarnakäwinacapajj walicjamaquiwa, ucampis tucuyapajj jiwañaquiwa.
26. Irnakerin mank'at awtjayasitapaw irnakañar nuct'i; mank'at awtjayasiñaw jupar nuqhunucu.

Juan 6:52-71
52. Judionacasti uc ist'asinjja jupanac puraw ch'ajjwthaptapjjäna: —¿Cunjäms acajj pachpa janchipat mank'ayistaspajja? —sasa.
53. Jesusasti jupanacarojj sänwa: —Khanacwa sapjjsma, jumanacatejj jan Jaken Yokapan janchipat mank'apcätajja, janirac wilapsa umapcäta ucajja janiw jacañanïpcätati.
54. Qhititejj nayan janchejj mank'qui, wilajjsa umcaraqui ucajja, wiñay jacañaniwa, nayapï khepa urunjja jacatatayaraquëjja.
55. Janchejjasti chekpach mank'awa, wilajjasti chekpach umañaraquiwa.
56. Qhititejj nayan janchejj mank'qui, wilajjsa umcaraqui ucajja nayampejj mayaquiwa, nayasti jupampejj mayaquiraquïtwa.
57. Qhitanquitu uca Awquejjajj jacañaniwa, nayasti jupïpanracwa jacascta; uca pachparaquiw qhititejj nayat mank'qui ucajja nayïpanwa jacani.
58. Alajjpachat sarakanir t'ant'atwa parlta. Aca t'ant'asti janiw nayra awquinacamajj maná t'ant'a mankapcäna uqhamäquiti. Jupanacasti uqhampachas jiwarapjjänwa, ucampis qhititejj aca t'ant'atjja mank'cani ucajja wiñayataquiw jacani —sasa.
59. Jesusajj acanacjja jakenacarojj Capernaum sinagoganwa yatichäna.
60. Aca yatichäwinac ist'asinjja waljaniw Jesusan arquirinacapat sapjjäna: —Ch'amaw aca arunacap iyawsañajja, ¿qhitirac juparusti ist'ani? —sasa.
61. Jesusasti uqham parlaquipasipjjatanacap yatisinjja jupanacarojj saraquïnwa: —¿Acajj mayjt'ayapjjtamti?
62. Uqhamasti ¿cunas pasaspa Jaken Yokaparu cawquinccäntejj ucaru maqhatquiri uñjapjjasma ucajja?
63. Ajayuw jacañ churi, janchejj janiw cunataquis asquïquiti. Cunanactï nayajj jumanacar parlapcsma ucajja chekpach ajayun jacañ churir arunacawa.
64. Ucampis jumanac taypitjja janïraw iyawsapctati —sasa. Jesusajj yatïnwa kalltatpacha qhitinacas jupar jan iyawsapqui ucjja, yatiraquïnwa qhititï jupar aljantcani ucsa.
65. Ucatsti saraquïnwa: —Ucatpï sapjjsmajja, janiw qhitis nayaru jutcaspati, janitejj Awquejjajj apancaspa ucajja —sasa.
66. Ucqhatpachaw waljani Jesusan arquirinacapajj jaytanucus sarjjapjjäna, janiw juc'amp jupampejj sarnakjjapjjänti.
67. Uc uñjasinsti Jesusajj tunca payani discipulonacaparuw jisct'äna. —¿Jumanacajj sarjjañ munapjjaractati? —sasa.
68. Simón Pedrosti ucjjarojj saraquïnwa: —Tata, ¿qhitirus arcapjjeristjja? Juman arunacamajj wiñay jacañ arunacawa.
69. Nanacajj iyawsjjapjjtwa, uqhamarac yatipjjtwa jumajj jacquiri Diosan Yokapa Cristötama —sasa.
70. Jesusasti ucjjarojj saraquïnwa: —¿Janit jumanaca tunca payaniru ajllipcsma? Ucampis jumanacat maynïriwa supayajja —sasa.
71. Uc sasinsti Jesusajj Simonan yokapa Judas Iscariotetwa parläna; Judasasti aljantañapänwa, tunca payanit maynïrïcchïn ucasa.