A A A A A

Job 7:1-21
1. Mä jaken jacañapajj acapachanjja, mä soldadojj servicio mayt'qui uqhamaquiwa,
2. cunjämatejj mä esclavojj ch'iwincañ munejja uqhama, cunjämatejj mä irnakerejj pagopa suyt'ejja uqhama.
3. Phajjsi phajjsiw t'akhesisa sarnakta, arumanacas pakari pakariraquiw t'akhesiwayta.
4. Iquintjjtwa ucat arumanacajj janiquiw janc'as willjtanquiti; maysata maysatwa jakoquipstaracta, khanjtaniñapcama, ucatsti ‘¿Cunapacharac sartjjä?’ saractwa.
5. Janchejjajj k'ala lak'ontatawa, chhojjrinacajjas jacarascaraquiwa, yakhepa chekanacatsti jonk'ew aywiscaraquitu.
6. Jiwañajj urusti niya jac'achasinquiwa, janiw cuna suyt'äwis utjcjjeti, cunjämatejj sawurin jajjchañapajj jalejja uqhamaw nayataquejj urunacajj jalaraqui.
7. “Amtasimay Dios Tata, jacañajjajj samanampi sasiquiwa, janiraquiw mayampis nayataquejj cusisiñajj utjcjjaniti.
8. Janiw qhitis uñcatcjjetaniti, jumaw nayarojj uñtanitäta, ucatsti nayajj jiwawayjjaraquïwa.
9. [9-10] Cunjämatejj kenayajj chhaktawayjjaquejja, uqhamaw qhititejj jiwasin imantatäcjje ucajja chhaktawayjje. Janipuniw mayampisa ucatjja cuttancjjeti, familianacapas janiw mayampsa uñjcjjaraquiti.
10. ***
11. Ucatpï nayajj jan amuct'irjamäctejja. Usuñajjansa, llaquisiñajjansa, jan walt'atäñanacajjatjja arsusiscaquipunïwa.
12. ¿Nayasti jach'a kotanquir ajjsarcañ animalätti, uqham nayar uñch'uquiñamataquisti?
13. Cunapachatejj nayajj sista: ‘Iquiñancha samarañ jicjjatjjä, ict'ä, uqhacha t'akhesiñanacajjas tucusjjaspa’ sasa,
14. jumajj ict'añajjansa ajjsarañampiw phokhanttajja; janiw icthapiycaraquistasa, jan ucasti uqhat uqhatwa thoktayistajja.
15. Walïspawa nayar cuncat k'ewinucjjañamajja, aqham t'akhesita jacañat sipansa, jiwjjañaquiw nayataquejj walïspajja.
16. Janiw juc'ampi muncjjtti. Janiw juc'ampi jacañ muncjjtti. Samarayjjeta, jacañajjasti samanampi sasiquiwa.
17. ¿Cunarac jakesti, jupat amtasiñamataquisti? ¿Cunataraqui jupatsa ucatake llaquistasti?
18. ¿Cunataraqui juparusa sapüru uñjasctasti? ¿Ucatsti sapa cuti yant'aru uscuractasti?
19. ¿Cunataraqui nayatsa jan maysa uñtjjtasti? Janiw jumajj thusunkayajj mallintayquistati.
20. Nayatejj jucha lursta ucqhasti, ¿cuna ñankharaqui jumar lurascsmasti? Jumajj jakenacar uñjirïtawa. ¿Cunataraqui nayar uca take flechanacamampi flecht'anistasti? ¿Jumarusti cunraqui lurascsmasti?
21. ¿Janit juchajjatsti perdonquitasmasti? ¿Cuna ñankhanactejj lurcta ucanacatsti janit perdonañ munquistasti? Nayajj janc'aw lak'ar uñtata tucusjjäjja, thakquität ucapachasti, janiw utjcjjäti.”

Job 8:1-22
1. [1-2] Ucjjarusti suhita sat Bildad chachaw arsuraqui: “¿Cunapachcamaraqui uqham parlascaquïtasti? Lacamat misturi arunacajj mä jach'a thayampi sasiwa.
2. ***
3. Take ch'amani Diosasti janipuniw cunapachasa cunatejj chekapäqui ucjja maysaru k'ewcaspati.
4. Wawanacamaw Dios nayrakatan jucha lurapjjpachänjja, ucatpï jupajj wawanacamarojj juchapatjam mutuypachajja.
5. Take ch'amani Diosar thaktam, ucatsti qhuyapt'ayasita, saraquim.
6. Jumatejj cheka, uqhamarac k'oma cancañampi take cunsa luräta ucapachajj jupajj jumatjja llaquiraquiniwa, ucatsti churaraquïtamwa cunatejj jacasiñamataqui mä utajj munasqui ucsa.
7. Cuna kamir cancañamatejj utjcän ucajj janiw cunäcanisa, cuntejj khepat catokcäta ucampejja.
8. “Nayra jakenacar jisct'asim, nayra jakenacan sarnakäwinacapat yatekaraquim.
9. Jiwasajj masüru jakenacaquïstanjjaya, janiraquiw cunsa yatctanti, jacäwinacasasti aca orakenjja ch'iwjama pasiriquiwa.
10. Ucampisa nayra jakenacajj walja yänacatwa jumarojj parlapjjeristam, yatichapjjaraquiristam.
11. Junco sata, papiro sat alinacajj cawqhantejj walja umanacajj utjqui ucqhanwa jilapjje,
12. ucampisa ch'ojjñpacha, janïra yawscataw, yakha alinacat sipansa nayra wañsuwayjjapjjaraqui.
13. Uca pachparaquiw lurasi ñankha jakenacampejja, qhitinacatejj Diosat armasipqui ucanacampejja. Take suyt'äwinacapajj ina ch'usaruquiw tucuwayjjaraqui.
14. Jupanacan suyt'äwinacapampi, jan ajjsaras sarnakañanacapampisa, cusicusi simpampi sasiquiwa.
15. Uca simpatwa waythapisiñ munapjjani, ucampisa ucajj t'akasjjaquiniwa, jan ucajj uca simpajj janiw jupanacarojj catjjäscaspati.
16. Ñankha jakenacajj lupinquiri ch'ojjña alinacampi sasiwa, jupanacasti take pankar yappachanwa jilantapjjaraqui,
17. karka taypinacaruw saphintapjje, kalanacaruw wali catthapisipjje,
18. ucampisa maynitejj jupanacaru jiq'inucchejja, janipuniw qhitis yatcaniti jupanacan ucqhancatapjja.
19. Uqhamaw asqui cancañapajj tucusiwayjje, cawqhancapcäntejj ucqhatsti yakha alinacaw ch'ichtanjjaraqui.
20. “Diosajj jan juchan jakerojj janiw apanucquiti, janiraquiw ñankha jakenacarus yanapt'caraquiti.
21. Jupajj jumarojj wasitatwa lart'asiyjjätam, cusisiñatsa arnakasiyjjaraquïtam;
22. ucampisa uñisirinacamajj p'enkasiñampi muyuntatäniwa, ñankha jakenacan utanacapasti t'unjataraquïniwa.”

Salmos 92:8-15
8. Jumasti, Tatay, wiñayaw jach'anctajja.
9. Tatay, timasirinacamajj tucusipjjaniwa, ñankha luririnacasti ananucutäpjjaniwa.
10. Jumaw ch'am yapjjatista, orko vacan ch'amapar uñtata, p'ekejjarusti k'apquir kollampiw warjjatista.
11. Nayranacajjajj timanacajjar aynacht'ir uñjani, jinchunacajjasti aynacht'atap ist'apjjani.
12. Asqui jakenacajj palma kokanacjamaw jilapjjani, Líbano orakenquir cedro kokanacjamaw jiltapjjani.
13. Tatitun utapan ayruntatäpjjewa, Diosasan uyupan pankarapjje;
14. ch'ama karita tokerus achu churasipcaquiniwa, suma laphintata, ch'umintataw sayt'apjjani,
15. Arjjatir Tatitojjan asquïtap yatiyapjjani, imasirejjan jan ñankha lurirïtap arsupjjani.

Proverbios 22:17-21
17. Take chuymamp ist'am yatiñan jakenacan säwi arunacapa, amuyt'araquim cuntï yatichcsma ucanaca.
18. Ancha sumäniwa aca arunaca amjjäsiñamajja, uqhamata takenisa mayaqui arsuñataqui.
19. Jichhüruw nayajj jumar yatiysma, Tatitur take iyawsañama uchañamataqui.
20. Nayajj kellkarapsmawa quimsa tunca säwi arunaca, ucanacasti suma ewjja arunacawa, yatiña arunacaraquiwa,
21. jumar cheka cancaña uñt'añama yatichañataqui, uqhamata qhititejj jisct'ätam ucar suma yatiyäwi arunaca churañamataqui.

Romanos 9:1-15
1. Nayasti chekacwa sista Cristor iyawsatajj laycu, janiraquiw c'ariscti, chuymajjan amtäwinacapjja Kollan Ajayuw apnakasqui, cunatejj chekäqui uca nayar yatiyasa.
2. Jach'a llaquisiñaw utjitu, chuymajjansti walrac jachascta,
3. ucatwa naya quipcas t'akhesiñ munirista Cristots jayarst'ataraqui jilanacajj laycu, uqhamarac marca masinacajj laycusa.
4. Jupanacajj israelitanacäpjjewa, jupanacarusti wawapatwa Diosajj catokasjje. Diosasti wali ch'aman cancañapanjja jupanac taypincaraquïnwa arust'äwinacsa Moisesan leyinacapsa churaraquïnwa, templon culto lurañsa uqhamarac arsutanacapsa.
5. Jupanacajj nayrïri awquinacasan wawanacapawa, janchi toketjja Cristojj jupanacataracwa juti. Jupasti take cunanacjjaru Diosaraquiwa, ucatsti wiñayatac yupaychataraquiwa. Uqhamäpan.
6. Janiw Diosati arsutanacapjja jan phokquejja, jan ucasti take israelitanacajja janiw chekpachan israelitäquiti.
7. Janiraquiwa take qhitinacatejj Abraham awquisat jutquis ucanacajj jupan wawapapunïpquiti, jan ucasti Diosaw jupanacarojj satayna: “Isaacat wawanacamajj sartani” sasa.
8. Acasti jiwasanacarojj amuyt'ayistuwa, janiw qhitis uca castat jutatap laycojja Diosan wawapäcaspati, jan ucasti qhitinacatejj Diosan arsutaparjam utjapqui ucanacaw cheka wawanacata uñt'ata.
9. Diosasti mä arsüwi Abrahamaru arsuwaycatayna ucajj acawa: “Aca urunacarjamaw jutä, ucqhataquisti Sarajj mä wawanïniwa.”
10. Janiw ucaquïquiti, jan ucasti Rebecan pani wawapajja mä awquiniquiraquïnwa, jupasti Isaacänwa.
11. [11-13] Janïra jupanac nasquipanwa, janiraqui walsa jan walsa lurcän ucapachaw Diosajj Rebecarojj aqham säna: “Jilïri wawamajja sullca wawaman sirviripäniwa” sasa. Acasti cunatejj kellkatäqui ucampejj phokhasiraquiwa: “Wal munäyät Jacoborojja, ucampis uñisïyätwa Esaurojja” satampi. Uqhamatwa Diosan munañaparjam ajllisiñajj phokhasjje jupan amtataparjama, qhitinacarutejj jawsqui ucanacan luratanacap jan yäkasa.
12. ***
13. ***
14. Uqhamajj ¿camsapjjañänisa? ¿Diosajj janit chekäqui? Janiw cunäquipansa.
15. Ucampis jupajj Moisesarojj sänwa: “Qhuyapt'ayasïwa, qhitinacattejj qhuyapt'ayasiñ muncä ucanacata” sasa.