መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


መስከረም 23


ማሕልየ መሓልይ 1:1-17
1. መሃልያ ናይ ሰሎሞን።
2. ፍቕርኻ ኻብ ወይኒ ይጥዕም እዩ እሞ፡ ብምስዓም ኣፉ ይስዕመኒ።
3. ቅብእኻ ምኡዝ ሽቱ ኣለዎ፡ ስምካ ዝፈሰሰ ቕብኢ እዩ፡ ስለዚ ኣዋልድ ይፈትዋኻ።
4. ደድሕሬኻ ክንጎይስ፡ ሰሐበኒ፡ እቲ ንጉስ ናብ ሕልፍኚ ኣእተወኒ፡ ብኣኻ ኽንሕጎስን ባህ ኪብለናን እዩ፡ ሓለፋ ወይኒ ንፍቕርኻ ኽንንእድ ኢና፡ ብቕንዕና እየን ዚፈትዋኻ።
5. ኣትን ኣዋልድ የሩሳሌም፡ ኣነስ ጸላም እየ፡ ግናኸ ከም ድንኳውንቲ ቔዳር፡ ከም መጋረጃታት ሰሎሞን ጽብቕቲ እየ።
6. ጸሓይ ኣሕሪራትኒ እያ እሞ፡ ጸላም ስለ ዝኾንኩ ኣይትጠምታኒ። ደቂ እኖይ ኮረዩለይ፡ ሓላዊት ኣታኽልቲ ወይኒ ገበሩኒ፡ ኣታኽልቲ ወይንስ ናተይ እኳ ኣይሐሎኹን።
7. ኣታ ነፍሰይ እትፈትወካ፡ ንመጓሴኻ ኣባይ ተውዕለን፡ ቀትርስ ኣበይ ተዕርፈን ኣሎኻ። እስኪ ንገረኒ፡ ስለምንታይከ ኣብ መጋሰ መሓዙትካ ከም ኮብላሊት ዝኸውን፡
8. ኣቲ ኻብ ኣንስቲ እትጽብቒ፡ እንተ ዘይፈለጥካስ፡ ኣስአሰር መጓሰ ውፈሪ እሞ፡ መሓስእኪ ኣብ ጥቓ ድንኳውንቲ ጓሶት ኣብልዒ።
9. ኣቲ ፍትውተይ፡ በታ ሰረገላ ፈርኦን እትስሕብ ባዝራ መሰልኩኺ፡
10. መልክዕ ጉንጭኺ ብስልማት፡ ክሳድኪ ብድሪ ሉል ጽቡቕ እዩ።
11. ኣድሪ ብሩር ዘለዎ ስልማት ወርቂ ኽንገብረልኪ ኢና።
12. ንጉስ ኣብ መአዱ ኸሎ፡ ናርዶሰይ መአዛኡ ሰደደ።
13. ፈታውየይ ኣብ መንጎ ኣጥባተይ ዘዐርፍ፡ ንአይ ቁጻር ከርበ እየ።
14. ፈታውየይ ንአይሲ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ዔንጌዲ ዚበቑላ ዘለላ ሪሓን እዩ።
15. እኔኺ፡ ኣቲ ፍትውተይ፡ ጽብቕቲ ኢኺ፡ እኔኺ፡ ጽብቕቲ ኢኺ፡ ኣዒንትኺ ርግብታት እየን።
16. እኔኻ፡ ኣታ ፈታውየይ፡ ጽቡቕ ኢኻ፡ ተፈታዊ ድማ ኢኻ፡ ዓራትናውን ልምሉም እዩ።
17. ኣግማል ቤትና ኦም ሊባኖስ፡ ግድጊዳና ኸአ ጽሕዲ እዩ።

ማሕልየ መሓልይ 2:1-17
1. ኣነ ጽጌረዳ ሳሮን፡ ናይ ለሰ ዕምባባ ሹሻን እየ።
2. ፈታዊተይሲ ኣብ ማእከል ኣዋልድ ከም ኣብ ማኣከል እሾኹ ዝበቖለት ዕምባባ ሹሻን እያ።
3. ፈታውየይ ኣብ ማእከል ኣወዳት ከም ምልዖ ኣብ ማእከል ኣእዋም ዱር እዩ። ኣብ ጽላሉ ባህ ኢሉኒ ተቐመጥኩ፡ ፍሬኡውን ንትንሓገይ ጥዑም እዩ።
4. ናብ ቤት ወይኒ ኣእተወኒ፡ ሰንደቕ ዕላማኡ ኣብ ልዕለይ ፍቕሪ እዩ።
5. ብፍቕሪ ሐሚመ እየ እሞ፡ ብጎጎ ዘቢብ ኣጽንዑኒ፡ ብምልዖ ደግፋኒ።
6. ጸጋመይቱ ተተርእሰኒ፡ የመንይቱ ኸኣአ ትሐቑፈኒ።
7. ኣትን ኣዋልድ የሩሳሌም፡ ንፍቕሪ ኽሳዕ እትደሊ፡ ከይተተንስኣኣን ከይተበራብራኣን ኢለ ብሜዳቁን ብእራብ መሮርን ኤምሕለክን አሎኽ።
8. ድምጺ ፈታውየይ፡ እንሆ፡ ኣብ ልዕሊ ኣኽራን እናዘለለ፡ ኣብ ልዕሊ ኹርባታት እናተናጠረ ይመጽእ ኣሎ።
9. ፈታውየይ ንሚዳቑን ነርሕዶ እራብን ይመስል። እንሆ፡ ኣብ ክንይወ መካበብያና ደ ዊሉ ብመስኮት ይርኢ፡ ብዓይነ ርግቢ ይጥምት አሎ።
10. ፍትወይሲ፡ ኣቲ ፍትውተይ ፡ ተንስኢ፡ ጽብቕተየ፡ ንዒ ኢሉ ተዛረበኒ።
11. እንሆ፡ ክረምቲ ሐሊፉ፡ ዝናም ዛርዩ፡ ተወድኡ።
12. ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተራእየ፡ ጊዘ መዝሙር በጽሔ፡ ድምጺ ባሬቶ ኸአ ኣብ ምድርና ተሰምዔ።
13. በለስ ፍሬኡ ጎጎበ፡ ተኽሊ ወይኒ ዐምቢቡስ መአዛኡ የውጽእ አሎ። እቲ ፍትውተይ፡ ተንስኢ፡ ጽቡቕተየ፡ ንዒ።
14. ኣቲ ኣብ ቋቑራ ኸውሒ ፡ ኣብ መሕብኢ ጸድፊ ዘሎኺ ርግበይ፡ ድምጽኺ ጥዑም፡ ገጽኪውን ጽቡቕ እዩ እሞ፡ ገጽኪ ኣርእየኒ፡ ድምጽኺ ኣስምዐኒ።
15. ኣታኽልቲ ወይንና ዐምቢቡ እዩ ኣሞ፡ ነታኽልቲ ወይኒ ዜበላሽዋ ወኻሩ፡
16. ፍትወይ ናተይ እዩ፡ ኣነውን ናቱ እየ፡ ንሱ ንመጓሴኡ ኣብ ማእከል ዕምባባታት ሹሻን የብልዔን።
17. ኣታ ፍትወየ፡ መዓልቲ ኽሳዕ ዚውልውል፡ ጽላሎት ከአ ክሳዕ ዚሀድምሲ፡ ከምተን ኣብ ኣኽራን ቤተር ዘለዋ ሚዳቑ ወይስ ኣርሕዶ እራብ ዃንካ፡ ተመለስ።

መዝሙር 104:1-9
1. ነፍሰይ፡ ንእግዚኣብሄር ባርኺ፡ ግርማን ክብርን ለበስካ።
2. ንብርሃን ከም ልብሲ ለበስካዮ፡ ንሰማያት ከም መጋረጃ ዘርጋሕካዮ፡
3. ንርሻንካ ኣብ ማያት ሀነጽካዮ፡ ንደበናስ ሰረገላኻ ገበርካ፡ ኣብ ኣኽናፍ ንፋስ ኴንካ ኸድካ።
4. ንንፋሳት ልኡኻትካ፡ ንሃልሃልታ ሓዊ ኣገልገልትኻ ገበርካዮም።
5. ንዘለኣለም ከይትናወጽሲ፡ ንምድሪ ኣብ መሰረታ ኣጽንዓ።
6. ከም ብልብሲ ብመዓመቚ ኣልበስካያ፡ ማያት ኣብ ልዕሊ ኣኽራን ቈሙ።
7. ብመግናሕትኻ ሀደሙ፡ ብድምጺ ነጐድጓድካ ቐልጢፎም ከዱ።
8. ኣብቲ ዝመደብካሎም ቦታ ኣኽራን ልዕል በሉ፡ ለሴታትውን ለጠቕ በሉ።
9. ተመሊሶም ንምድሪ ኸይከድንዋስ፡ ዘይሐልፍዎ ደረት ወሰንካሎም።

ምሳሌ 24:15-16
15. ኣታ ረሲእ፡ ንቤት ጻድቕ ኣይተድብየላ፡ ነታ መዕረፊኡ ኣይትሀውካ።
16. እቲ ጻድቕ ሾብዓተ ሳዕ ይወድቕ እሞ ይትንስእ፡ ረሲአን ግና ናብ መከራ ይጸድፉ።

1 ቆሮንቶስ 11:17-34
17. ግናኸ እዚ ኽእዝዝ ከሎኹ፡ ምእካብኩም ንዚገድድ እምበር፡ ንዚሐይሽ ስለ ዘይኰነ፡ ኣይንእደኩምን እየ።
18. ቅድሚ ዂሉ ኸኣ ኣብ ማሕበር ምስ ተኣከብኩም፡ ምፍልላይ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ፡ እሰምዕ ኣሎኹ እሞ፡ ካብኡውን ከፊለ እኣምን እየ።
19. እቶም ቅኑዓትኩም ምእንቲ ኺግለጹስ፡ ኣብ ማእከልኩም ሻራ ኪኸውን ብግዲ ዜድሊ እዩ።
20. ብጊዜ ብልዕኹም ነፍሲ ወከፍኩም ተቓዳዲሙ ድራሩ ይበልዕ፡ እቲ ሓደን ይጠሚ እቲ ሓደን ይሰክር ኣሎ እሞ፡ ከምኡ እቲ ብሃደ ምእካብኩም ንምብላዕ መኣዲ ጐይታ ኣይኰነን።
21. ብጊዜ ብልዕኹም ነፍሲ ወከፍኩም ተቓዳዲሙ ድራሩ ይበልዕ፡ እቲ ሓደን ይጠሚ እቲ ሓደን ይሰክር ኣሎ እሞ፡ ከምኡ እቲ ብሃደ ምእካብኩም ንምብላዕ መኣዲ ጐይታ ኣይኰነን።
22. እትበልዑሉን እትሰትዩሉን ኣባይቲዶ የብልኩምን፧ ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ንዒቕኩም ዲኹም፧ እንታይ እሞ ኽብለኩም፧ በዚዶ ኽንኣደኩም፧ ኣይንእደኩምን እየ።
23. ኣነ ኻብ ጐይታ እተቐበልክዎ እየ እሞ፡ ንኣኻትኩምውን ዝነገርክዎ፡ ጐይታና የሱስ በታ እተታሕዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዐለ፡
24. ኣመስጊኑ ቘረሰ እሞ፡ ውሰዱ፡ ብልዑ፡ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋይ እዩ፡ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ፡ በለ።
25. ከምኡ ኸኣ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋእ ኣልዐለ እሞ፡ እዛ ጽዋእ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ። ብትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታይ ግበርዎ፡ በለ።
26. መለት፡ እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ፡ እዛ ጽዋእ እዚኣውን ብትሰትይዋ መጠን፡ ክሳዕ ጐይታ ዚመጽእ፡ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም።
27. ስለዚ ኸይተገብኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዚበልዕ ወይስ ጽዋእ ጐይታ ዚሰቲ፡ ንሱ ኣብ ናይ ጐይታ ስጋን ደምን እዩ ዚዕግብ።
28. ግናኸ ሰብ ንርእሱ ይመርምር፡ ከምኡ ኸኣ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ፡ ካብዛ ጽዋእ እዚኣውን ይስተ።
29. እቲ ዚበልዕን ዚሰትን ንስጋ ጐይታ እንተ ዘይለለየ፡ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዚበልዕን ዚሰትን።
30. በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ፡ ዝደቀሱውን ብዙሓት እዮም።
31. ግናኸ ኣብ ርእስና እንተ ንፈርድሲ፡ ኣይምተዀነናን ኔርና።
32. ክንፍረድ ከሎና ግና፡ ምስ ዓለም ምእንቲ ኸይንዂነን፡ ብጐይታ ንቕጻዕ ኣሎና።
33. ስለዚ፡ ኣሕዋተየ፡ ንምብላዕ ክትእከቡ ኸሎኹም፡ ንሓድሕድኩም ደኣ ተጸባበዩ።
34. ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ኸይከውን፡ ገለ ሰብ እንተ ጠመየ፡ ኣብ ቤቱ ይብላዕ። ነቲ ዝተረፈ ግና፡ ምስ መጻእኩ፡ ክሰርዖ እየ።