Verse of Day
Hebrews 2:18
Ngoba kulokhu, ulamandla okusiza abalingwayo.