Verse of Day

Psalms 71:9
Ungangilahli esikhathini sokuluphala.