Verse of Day

Johane 6:20
Kodwa wathi kubo: Yimi, lingesabi.