Verse of Day
Hebrews 2:14
Ngakho njengoba abantwana behlanganyele inyama legazi,