Verse of Day

1 Timothy 5:3
Babeke abahlolokazi abangabahlolokazi ngenene.