Verse of Day

Acts 4:19
Ke kaloku uPetros noYohane baphendula, bathi kubo,Yahlulani nina, ukuba bubulungisa na emehlweni kaThixo ukuva nina, kunokuva uThixo;