Verse of Day

James 5:20
makazi ukuba lowo wamguqulayo umoni ekulahlekeni kwakhe,woba usindise umphefumlo ekufeni, wagubungela inkitha yezono.