Pennill o Ddiwrnod

Effesiaid 4:29
Nid oes yr un gair drwg i ddod allan o'ch genau, dim ond geiriau da, sydd er adeiladaeth yn l yr angen, ac felly'n dwyn bendith i'r sawl sy'n eu clywed.