Pennill o Ddiwrnod

Diarhebion 18:24
Honni eu bod yn gyfeillion a wna rhai; ond ceir hefyd gyfaill sy'n glynu'n well na brawd.