Pennill o Ddiwrnod

Colosiaid 1:17
Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll.