Günün ayeti

2 Selanikliler 1:11
İşte bu sebeple sizin için daima dua ediyoruz, Allah sizi davetine lâyık kılsın, kendi kudretiyle her iyi niyeti, imanınızdan doğan her hayırlı işi tamamlasın.