Günün ayeti

Markos 9:23
İsa ona, Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün! dedi.