Günün ayeti

Yeşaya 40:29
Yorulanı güçlendirir, Takati olmayanın kudretini artırır.