Günün ayeti
2 Timoteos 1:12
Sana emanet edilen iyi öğretileri içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla koru.