Günün ayeti
Yuhanna 4:23
Kadın İsaya, Mesih denilen meshedilmiş Olanın geleceğini biliyorum dedi, O gelince bize her şeyi bildirecek.