Günün ayeti
Mezmurlar 86:6
Kulak ver duama, ya RAB, Yalvarışlarımı dikkate al!