Günün ayeti

Efesliler 6:24
Babamız Tanrıdan ve Rab İsa Mesihten sizlere lütuf ve esenlik olsun.