Günün ayeti

2 Petrus 1:21
Birçokları da onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek.