Günün ayeti
Mezmurlar 121:7
RAB her kötülükten seni korur, Esirger canını.