Günün ayeti

Mezmurlar 26:20
Ya RAB, içimden bir ses duydum: Yüzümü ara! dedin, İşte yüzünü arıyorum.