Günün ayeti

Süleyman'ın Özdeyişleri 1:1
Davut oğlu İsrail Kralı Süleymanın özdeyişleri: