Günün ayeti

Romalılar 6:11
Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsada Tanrı karşısında diri sayın.