Günün ayeti

2 Korintliler 6:14
Her Şeye Gücü Yeten Rab diyor ki, Size Baba olacağım, Siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız.