กลอนของวัน

1 ทิโมธี ๕:๓
จงให้เกียรติแก่แม่ม่ายไร้ที่พึ่ง