กลอนของวัน

สุภาษิต ๑:๑
สุภาษิตของซาโลมอน โอรสของดาวิด กษัตริย์แห่งอิสราเอล