Taludtod ng Araw

2 Corinto 5:21
Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayoy maging sa kaniyay katuwiran ng Dios.