Taludtod ng Araw

Colosas 1:17
At siyay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya.