Taludtod ng Araw
Hebreo 2:14
Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya namay gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: