Vers på dagen

Ordspråksboken 1:1
Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung.