Vers på dagen

Amos 5:4
Så säger Herren till Israels hus:Sök mig och ni skall leva.