Vers på dagen

Psaltaren 71:9
Förkasta mig inte när jag blir gammal,överge mig inte när min kraft tynar bort!