Vers på dagen

Jesaja 51:5
Min rättfärdighet är nära,min frälsning är på väg,och mina armar skall döma folken.Kustländerna väntar på migoch hoppas på min arm.