Verš ze dne

Žalmy 107:1
Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.