Vers på dagen

Johannes 6:20
Då sade han till dem: Det är jag, rädens icke.