Vers på dagen

2 Korinthierbrevet 5:21
Ty den der af ingen synd visste, honom hafver han för oss gjort till synd; på det vi skulle varda Guds rättfärdighet genom honom.