Vers på dagen
Johannes 6:20
Men han sade till dem: »Det är jag; varen icke förskräckta.»