Vers på dagen
Filipperbrevet 4:20
Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.