Vers på dagen

Efesierbrevet 6:24
Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus -- nåd i oförgängligt liv.