Vers på dagen

Romarbrevet 14:1
Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.