Vers på dagen

Ordspråksboken 11:25
Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.