Vers på dagen
Romarbrevet 16:27
Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, så ock brodern Sostenes,