Vers på dagen
Romarbrevet 8:1
Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.