Vers på dagen
1 Petrusbrevet 5:6
Ödmjuken eder alltså under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja eder i sinom tid.