Vers på dagen

Johannes 6:20
Men han sade till dem: »Det är jag; varen icke förskräckta.»