Vers på dagen
Johannes 1:4
I det var liv, och livet var människornas ljus.