Vers på dagen
Psaltaren 75:1
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en psalm, en sång av Asaf.