Vers på dagen
Psaltaren 121:7
HERREN skall bevara dig för allt ont, han skall bevara din själ.