Vers på dagen

Psaltaren 71:9
Förkasta mig icke i min ålderdoms tid, övergiv mig ej, när min kraft försvinner.