Vers på dagen

Ordspråksboken 18:24
Den som ävlas att få vänner, han kommer i olycka; men vänner finnas, mer trogna än en broder.