Vers på dagen

Psaltaren 56:4
Men när fruktan kommer över mig, sätter jag min förtröstan på dig.