Vers på dagen
Psaltaren 97:12
Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.