Vers på dagen

Johannes 4:24
Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.»