Vers på dagen

Psaltaren 97:12
Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.