Vers på dagen
Ordspråksboken 14:21
Den som visar förakt för sin nästa, han begår synd, men säll är den som förbarmar sig över de betryckta.