Vers på dagen
Ordspråksboken 4:27
Vik ej av, vare sig till höger eller till vänster, vänd din fot bort ifrån vad ont är.