Vers på dagen

Amos 5:4
Ty så säger HERREN till Israels hus: Söken mig, så fån I leva.